I samme verden

I samme verden Lærernettsted (Nettsted)

Forfatter:

Ole Andreas Kvamme, Agnethe Elisabeth Steineger og Eva Mila Lindhardt

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2013
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202420567
Kategori: Religion og etikk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Religion og etikk
Varighet: Fram til 31.08.2021
Nivå: Vg3
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen I samme verden Lærernettsted
Lærernettstedet krever innlogging og lisens. Her finnes presentasjoner, årsplaner, undervisningsopplegg, egne oppgaver med løsningsforslag og eksamensoppgaver. Det er også tips til utfyllende pedagogiske ressurser og oppdatert informasjon om aktuelle møter, kurs og endringer i faget.

Gratis elevnettsted med lydbok
Elevnettstedet er gratis og uten innlogging. Nettstedet utnytter at deler av religion og etikk-faget egner seg meget godt til å bearbeides digitalt. Eksempler er rituelle og estetiske uttrykk, religiøs søken og religionskritikk. Nyproduserte filmer der norske elever besøker hellige rom i alle verdensreligionene gir en hjelp til å bearbeide deler av stoffet. Nettstedet har en tekstbank, bildebank med oppgaver og en utfyllende oppgavebank.

Logg deg inn som lærer: SLIK GJØR DU!

 • Registrer deg som bruker på våre nettsider,du velger selv brukernavn og passord.
 • Kjøp lærerlisensen
 • Logg inn til lærerressursen direkte fra I samme verden-siden eller via "Min side" på cdu.no
 • Til toppen

  Forfatter(e)

  Ole Andreas Kvamme, stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo med et prosjekt innenfor pedagogisk filosofi og etikkdidaktikk om bærekraftig utvikling i skolen. Har lang erfaring som lektor i den videregående skolen i Oslo i fagene religion og etikk, norsk og historie og filosofi, og har også vært universitetslektor ved ILS.

  Eva Mila Lindhardt er utdannet religionshistoriker fra Universitetet i Århus. Hun har arbeidet spesielt med forholdet mellom kjønn og religion og underviser i religion og etikk og i KRL ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskulen på Vestlandet.
  Agnethe Elisabeth Steineger er utdannet religionshistoriker fra Universitetet i Oslo og har også idehistorie, sosialantropologi og nordisk i fagkretsen. Hun har arbeidet spesielt med nyreligiøsitet og underviser ved Wang videregående skole.
  I samme verden

  I samme verden gir en oppdatert framstilling av alle sider ved religion- og etikkfaget i videregående skole, både religions- og livssynskunnskap, filosofi og etikk. Utgaven fra 2018 erstatter utgaven fra 2013.