I samme verden

I samme verden Elevnettsted (Nettsted)

2013 og 2009 utgaven

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2013
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202428792
Kategori: Religion og etikk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Religion og etikk
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg3
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen I samme verden Elevnettsted
Elevnettstedet er gratis og uten innlogging. Her finner elevene lydbok til hvert kapittel. Nettstedet legger vekt på brukervennlighet og oversikt. Det gir hjelp til differensiering. En tekstbank og bildebank med oppgaver gir oversikt over ressursene. På nettstedet ligger også en utfyllende oppgavebank som integrerer de grunnleggende ferdighetene.

Nettstedet utnytter at deler av religion og etikk-faget egner seg meget godt til å bearbeides digitalt. Eksempler er rituelle og estetiske uttrykk, religiøs søken og religionskritikk. Nyproduserte filmer der norske elever besøker hellige rom i alle verdensreligionene gir en hjelp til å bearbeide deler av stoffet.

Til toppen

I samme verden

I samme verden gir en oppdatert framstilling av alle sider ved religion- og etikkfaget i videregående skole, både religions- og livssynskunnskap, filosofi og etikk. Utgaven fra 2018 erstatter utgaven fra 2013.