I samme verden (2018)  Brettbok av Ole Andreas Kvamme, Eva Mila Lindhardt og Agnethe Elisabeth Steineger (Nettsted)
product-metadata.product-detail.tabletBook

I samme verden

I samme verden (2018) Brettbok (Nettsted)

Religion og etikk Vg3

Forfatter:

Ole Andreas Kvamme, Eva Mila Lindhardt og Agnethe Elisabeth Steineger

Forfatter: , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2018
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202600693
Kategori: Religion og etikk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Religion og etikk
Nivå: Vg3
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen I samme verden (2018) Brettbok

I samme verden Brettbok er en digital utgave av læreboka i PDF-format.

I samme verden er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene til fellesfaget religion og etikk i videregående skole. Til læreverket følger det også egne nettressurser med oppgaver og fordypning: se isammeverden.cdu.no.

I Brettboka kan eleven kan gjøre egne notater, markere tekst, lage egne figurer og gjøre søk i teksten. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Brettbok-utgaven kan kjøpes av skoler på www.brettboka.no. Last ned Brettboka-appen for å komme i gang, eller se prøvekapitler her: http://brettboka.no/apps.

Til toppen

Forfatter(e)

Ole Andreas Kvamme, stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo med et prosjekt innenfor pedagogisk filosofi og etikkdidaktikk om bærekraftig utvikling i skolen. Har lang erfaring som lektor i den videregående skolen i Oslo i fagene religion og etikk, norsk og historie og filosofi, og har også vært universitetslektor ved ILS.

Eva Mila Lindhardt er utdannet religionshistoriker fra Universitetet i Århus. Hun har arbeidet spesielt med forholdet mellom kjønn og religion og underviser i religion og etikk og i KRL ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskulen på Vestlandet.

Agnethe Elisabeth Steineger er utdannet religionshistoriker fra Universitetet i Oslo og har også idehistorie, sosialantropologi og nordisk i fagkretsen. Hun har arbeidet spesielt med nyreligiøsitet og underviser ved Wang videregående skole.

I samme verden

I samme verden gir en oppdatert framstilling av alle sider ved religion- og etikkfaget i videregående skole, både religions- og livssynskunnskap, filosofi og etikk. Utgaven fra 2018 erstatter utgaven fra 2013.