I arbeidslivet

I arbeidslivet Servitør (Heftet)

Yrkeshefte

Forfatter:

Johan Hauglund

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 40
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202625740
Kategori: Arbeidsliv og jobbsøk
Fag: Arbeidsliv og jobbsøk
Nivå: Spor 1 - A1, Spor 1 - A2, Spor 1 - B1, Spor 2 - A1, Spor 2 - A2, Spor 2 - B1
Komponent: Ekstra materiell
Om utgivelsen I arbeidslivet Servitør

I arbeidslivet yrkeshefte: Servitør er et praktisk rettet hefte for unge og voksne innvandrere som ønsker å bli servitør. Heftet presenterer sentrale ord og uttrykk, oppgaver, situasjoner og krav i servitøryrket på en lettfattelig og engasjerende måte.


Yrkesheftet Servitør
gir en generell innføring i yrket. Her blir vanlige arbeidsoppgaver, rutiner og krav presentert gjennom tekst og bilder. Heftet er todelt, der del 1 passer for deltakere på nivå A1–A2 og del to for nivå A2–B1 på spor 1 og spor 2. Innholdet har en stigende progresjon med lengre tekster og mer avanserte arbeidsoppgaver i del 2.

Sentrale begreper i servitøryrket er vektlagt, og det finnes to ordlister der elevene kan fylle på med oversettelse eller forklaringer på eget morsmål. Ordlistene er plassert etter del 1 (nivå A1–A2) og etter del 2 (nivå A2–B1).

I arbeidslivet inkluderer en rekke yrkeshefter. Hjelpemidler og arbeidsoppgaver blir presentert, og heftene viser vanlige situasjoner og krav i yrket, godt støttet av foto fra arbeidsplassene. Yrkesheftene kan brukes i grupper, i klassen eller individuelt. I I arbeidslivet Digital finnes ulike aktiviteter og oppgaver knyttet til alle deler av læreverket og yrkesheftene. I arbeidslivet legger vekt på egenaktivitet og inneholder varierte oppgaver til bruk i undervisningen.

I arbeidslivet er et nytt og innholdsrikt læreverk i arbeidslivskunnskap, med en serie komponenter for variert bruk. Målgruppa for I arbeidslivet er unge og voksne innvandrere med norsk som andrespråk, som ønsker å kvalifisere seg for norsk arbeidsliv. Innholdet tar for seg norsk arbeidsliv på en kortfattet og engasjerende måte, og kommunikative ferdigheter og muntlig språk blir vektlagt. I arbeidslivet fører arbeidslivet inn i norskopplæringen på en naturlig måte.

Til toppen

Andre aktuelle titler

I arbeidslivet
I arbeidslivet er et stort læreverk i arbeidslivskunnskap for voksne innvandrere, med en serie komponenter for variert bruk. Kommunikative ferdigheter blir vektlagt.

I arbeidslivet består av en rekke komponenter som kan brukes om hverandre: Tekstbok, praksisplasshefte, mange yrkeshefter, Jeg vil bli-serien, Jobbkoder, Jobbprat og en stor nettressurs med stoff og oppgaver til alle komponenter. Flere yrkeshefter kommer i tiden framover.