I arbeidslivet

I arbeidslivet Jeg vil bli helsefagarbeider (Heftet)

Norsk arbeidsliv for voksne innvandrere

Forfatter:

Hilde Birgitte Olsen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 84
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202595241
Kategori: Arbeidsliv og jobbsøk
Fag: Arbeidsliv og jobbsøk
Nivå: Spor 1 - A1, Spor 1 - A2, Spor 2 - A1, Spor 2 - A2
Om utgivelsen I arbeidslivet Jeg vil bli helsefagarbeider
Jeg vil bli helsefagarbeider er for voksne med norsk som andrespråk på nivå A1–A2-nivå, som ønsker å bli helsefagarbeider og å lære norsk og fagspråk for en jobb i helsevesenet.Jeg vil bli helsefagarbeider gir en innføring i en jobb i helsevesenet. Ord og uttrykk blir presentert samtidig som boka gir et innblikk i vanlige arbeidsoppgaver og krav i yrket. Innholdet vil hjelpe deltakerne med å bli bedre kjent med det norske språket og yrket før praksis, i praksis eller i jobb. Boka inneholder illustrative foto fra arbeidsplassen, bildeforklaringer, uttaleoppgaver, muntlige og skriftlige oppgaver som er relevante i praksis.

Jeg vil bli helsefagarbeider legger vekt på egenaktivitet og på uttale, og spesielt på uttale av ord som er mye brukt i helsevesenet. Boka kan brukes i grupper, i klassen eller individuelt.

Det finnes interaktive oppgaver og aktiviteter til Jeg vil bli helsefagarbeider i I arbeidslivet Digital.


Jeg vil bli helsefagarbeider er en del av Jeg vil bli-serien i læreverket I arbeidslivet.
I arbeidslivet er et nytt og innholdsrikt læreverk i arbeidslivskunnskap for voksne innvandrere, med en serie komponenter for variert bruk. Kommunikative ferdigheter og egenaktivitet blir vektlagt. I arbeidslivet Digital inneholder aktiviteter og oppgaver knyttet til alle deler av læreverket.

Les artiklene på Fagsnakk om hvordan du kan hjelpe elevene ut i vellykket arbeidspraksis og Hvordan følge opp deltakere i arbeidspraksis. Seriene består av flere artikler og ligger under Norsk som andrespråk/arbeidsliv.

Til toppen

I arbeidslivet
I arbeidslivet er et nytt og stort læreverk i arbeidslivskunnskap for voksne innvandrere, med en serie komponenter for variert bruk. Kommunikative ferdigheter blir vektlagt.

I arbeidslivet består av en rekke komponenter som kan brukes om hverandre: Tekstbok, praksisplasshefte, mange yrkeshefter, Jeg vil bli-serien, Jobbkoder, Jobbprat og en stor nettressurs med stoff og oppgaver til alle komponenter. Flere yrkeshefter kommer i tiden framover