Hvorfor vokser steder? av Knut Vareide (Open Access)
Open Access

Hvorfor vokser steder? (Open Access)

Forfatter:

Knut Vareide

Forfatter:
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2018
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202549893
Kategori: Samfunnsfag
Filformater: EPUB3, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Samfunnsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Hvorfor vokser steder?
Gjennom mange års arbeid har Telemarksforsking utviklet en ny modell, for å forklare steders vekst og utvikling. Hvorfor vokser noen steder, mens andre krymper? Hva er de viktigste drivkreftene bak steders utvikling? Og hvordan kan steder påvirke sin egen vekst? Denne boka er skrevet for de som ønsker å forstå hvordan de strukturelle kreftene påvirker utviklingen på sitt sted og hvordan en kan skape vekst gjennom økt attraktivitet. Attraktivitetsmodellen avdekker de viktigste strukturelle drivkreftene for vekst i befolkning og arbeidsplasser, og åpner samtidig for at steder kan påvirke sin egen utvikling gjennom å bli attraktive for bosetting, bedrifter og besøk. Det finnes ingen enkel og konkret løsning, men det finnes eksempler vi kan lære av, selv om oppskriften ikke kan kopieres direkte.

Til toppen

Forfatter(e)
Knut Vareide er sosialøkonom (cand oecon) fra Universitetet i Oslo (1985). Han var forsker ved Gruppen for ressursstudier fra 1985 til 1988. Fra 1998 til 1990 var han næringssjef i Dønna kommune. Etter en periode med diverse næringsvirksomhet på Helgeland returnerte han til forskningen i 1996 og har vært forsker ved Telemarksforsking siden da. De siste 22 årene har han drevet med forskning innenfor fagfeltet regional utvikling, hovedsakelig basert på kvantitative analyser og modeller. Modellene og analysene som Vareide har utviklet brukes i dag av mange kommuner, regioner og fylker i Norge som grunnlag for strategiutvikling og samfunnsplanlegging.