Hvordan utvikles ledelse? (Heftet)

En fortelling om betydningen av erfaringslæring

Forfatter:

Mats Wøien

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 176
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202738167
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag og Organisasjon og ledelse
Fag: Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Hvordan utvikles ledelse?

Denne boka slår et slag for den virkelighetsnære, erfaringsbaserte ledelseslæringen. Ledelse læres først og fremst gjennom løpende erfaringer. Ingen lederkurs eller ledelsesoppskrifter kan trumfe virkeligheten som læringsarena, der læringen finner sted hver dag, år ut og år inn. Likevel er ikke virkelighetens læringsprosesser alltid så effektive som vi kunne ønske. De utsettes for stadige forstyrrelser, og det skorter av og til på et par av erfaringslæringens mest sentrale elementer, nemlig tilbakemelding og refleksjon.

Gjennom fortellingen om Kari og Martin og deres oppdrag i «ELEAN electronics» skaper forfatteren en engasjerende ramme for beskrivelser av regier, opplegg og metoder lederutviklere kan benytte seg av for å understøtte den løpende erfaringslæringen.

Boka retter seg mot personer som har påtatt seg ansvar for utvikling av ledelse og ledere, som internkonsulenter, eksternkonsulenter, undervisere eller ledere. Også ledere som er opptatt av sin egen utvikling, vil finne inspirasjon her. Ikke minst kan fortellingen gi studenter innenfor organisasjon, ledelse og «consulting» et nyttig blikk inn i det praksisfeltet de er i ferd med å rette seg inn mot.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

MATS WØIEN er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. Han har arbeidet med leder- og ledelsesutvikling i ulike sammenhenger siden slutten av 1980-årene, både som internkonsulent og som eksternkonsulent.