Hvordan utforsker man medieerfaringer? (Heftet)

Kvalitativ metode

Forfatter:

Barbara Gentikow

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2004
Antall sider: 204
Forlag: IJ-forlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788271472740
Kategori: Journalistikk og mediefag
Fag: Journalistikk og mediefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Hvordan utforsker man medieerfaringer?

Denne metodeboken prøver å dekke behovet for både en teoretisk og praktisk innføring i kvalitativ empirisk mediebruksforskning. Den tar utgangspunkt i begrepet erfaring, slik at det tradisjonelle, ganske blodfattige bruksaspektet fremstår som teknologiske og tekstlige erfaringer, sanselig-perseptuelle, kognitive, emosjonelle og estetiske erfaringer, samt individuelle og kollektive sosiale erfaringer.

Kvalitativ metode er åpen eksplorerende og ikke så regelbunden som den kvantitative tilnærmingen. Men boken insisterer på en del systematikk og regler allikevel. Slik anerkjennes for eksempel den kvantitative metodens krav om validitet og reliabilitet også for kvalitative studier. Men generaliseringskravet betraktes som ikke brukbart for kvalitative studier, og erstattes med kravet om analytisk kompleksitet.

Hvordan utforsker man medieerfaringer er beregnet for studenter og ferske forskere fra samfunnsfag og humanioria, både på universitets- og høyskolenivå.

Til toppen

Forfatter(e)
Barbara Gentikow er professor emerita ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.