Hvordan lese kvantitativ forskning? (Heftet)

Forfatter:

Per Arne Tufte

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 198
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202494117
Kategori: Journalistikk og mediefag , Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag , Journalistikk , Matematikk og statistikk , Metode og studieteknikk , Mediefag , Metodefag og Samfunnsvitenskap
Fag: Journalistikk, Matematikk og statistikk, Mediefag, Metode og studieteknikk, Metodefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Hvordan lese kvantitativ forskning?

  • Hvordan lese kvantitativ forskningslitteratur med et kritisk blikk?
  • Hvordan tolke tabeller, grafer og statistikk?
  • Hvordan forstå forskning uten selv å være forsker?
Boken Hvordan lese kvantitativ forskning? henvender seg til dem som ønsker å forholde seg til kvantitativ forskning uten å gjøre slik forskning selv. Hensikten er å gjøre leseren i stand til å orientere seg i det vanskelige landskapet som kvantitativ forskning representerer, og kunne forholde seg kritisk til de resultatene denne forskningen presenterer.

Metodekompetanse er viktig, ikke bare for de som selv bruker metodene for å forske, men også for de som skal lese, vurdere og ta i bruk slik forskning gjennom utdanningen sin. Boken er ikke en fullstendig innføring i kvantitativ forskningsmetode, men den gir studentene kunnskap og metodebegreper om prosessen som ligger til grunn for den ferdige forskningsteksten og de tallbaserte funnene. Det heter seg at "tall kan temmes" og denne boken gjør studentene bedre i stand til å temme tallene og forstå forskningen.

Boken er skrevet til studenter på bachelornivå som trenger en enkel innføring i hva kvantitativ forskning er.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Hvordan lese kvantitativ forskning?

Nyttig om å tolke forskning

"Dette er en fin innføringsbok for studenter og forskningsformidlere. Boken står i en sterk samfunnsvitenskapelig pedagogisk tradisjon som stammer fra Ottar Hellevik. Språket er gjennomarbeidet og flyter godt. Det brukes gode, norske benevnelser på ulike tekniske forhold.»

Harald Reiso, Tidsskriftet for Den norske legeforening 14/2018Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Per Arne Tufte er siviløkonom fra BI og dr.polit i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Han er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og har bakgrunn som forsker både ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) og Senter for profesjonsstudier (SPS). Han har i en årrekke undervist i forskningsmetoder ved Universitetet i Oslo og flere høgskoler i Norge, og har skrevet flere sentrale lærebøker innen samfunnsvitenskapelig forskningsmetode.