Hvordan lese kvalitativ forskning? (Heftet)

Forfatter:

Anne Birgitte Leseth og Silje Maria Tellmann

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 208
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202378387
Kategori: Metode og studieteknikk og Sosial- og omsorgsfag
Fag: Metode og studieteknikk, Sosial- og omsorgsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Hvordan lese kvalitativ forskning?

Studenter får sin første erfaring med kvalitativ metode gjennom å lese forskning, ikke ved å gjøre forskning selv. Forskning basert på kvalitative metoder er utbredt i profesjonsfaglige studier, og kvalitativ forskning leses av både studenter og profesjonsutøvere. Samtidig er mye usagt om den metodiske fremgangsmåten i kvalitative studier, og de valgene forskere står overfor i en forskningsprosess. Metodekompetanse er derfor viktig, ikke bare for de som selv bruker metodene i egen forskning, men også for de som skal lese, vurdere og ta i bruk slik forskning.

  • Hvordan forstå og vurdere det metodiske grunnlaget i kvalitative forskningsartikler?
  • Hvordan avdekke valgene forskeren har gjort ved å lese forskningsrapporter?
  • Hvordan utvikle kritisk dømmekraft når viktige beslutninger i forskningen er implisitt og innforstått?

Boka er skrevet for å gi lesere av kvalitative studier kunnskap og metodebegreper om prosessen som ligger til grunn for den ferdige forskningsteksten. Fokuset er derfor på hvordan man kan spore og vurdere forskningsprosessen når man leser kvalitative studier gjennom utstrakt bruk av eksempler. Eksemplene er særlig hentet fra kvalitativ forskning innen helse- og sosialfag.

Hvordan lese kvalitativ forskning? er skrevet for bachelorstudenter i helse- og sosialfag, men kan også egne seg for studenter i andre profesjonsfag.

Til toppen

Andre utgaver

Andre aktuelle titler

Innholdsfortegnelse
Anmeldelser av Hvordan lese kvalitativ forskning?
«Boken bruker fine grep for å trekke leseren inn i alle sider ved kvalitativ forskning og metodebruk. Blant annet hjelper relevante casestudier og eksempler leseren å gjenkjenne saker fra eget arbeid.»Kirsten Johanne Bang, www.etikkom.noLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Anne Birgitte Leseth er sosialantropolog og førsteamanuensis ved Senter for Profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har mange års erfaring med metodeundervisning ved universitet og høgskole og arbeider med kulturanalytiske perspektiver på utdanning og arbeidsliv.

Silje Maria Tellmann er sosiolog med en PhD i profesjonsstudier fra Senter fra profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun jobber nå som forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Hun har forsket på ulike aspekter ved forskning og høyere utdanning, og har bred erfaring med bruk av kvalitative intervjuer og dokumentstudier.