Hvordan forstå materiell forvaltningsrett (Heftet)

- en oversikt over det viktige og vanskelige i forvaltningsretten

Forfatter:

Morten Walløe Tvedt, Roar Berge og Sindre Gjertsen Marqvardsen

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2005
Antall sider: 199
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202247492
Kategori: Forfatnings- og forvaltningsrett
Fag: Forfatnings- og forvaltningsrett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Hvordan forstå materiell forvaltningsrett

Boken Hvordan forstå materiell forvaltningsrett dekker sentrale emner i forvaltningsretten. Den handler om kravet til at forvaltningen har kompetanse, om legalitetsprinsippet, vilkårslæren, domstolenes prøvelse av forvaltningens vedtak og om ugyldighet.

Hovedtanken med denne boken er å kombinere erfaringer fra det å undervise i materiell forvaltningsrett med annenavdelingsstudentens blikk for hva som kan være vanskelig å forstå i annen litteratur om temaet. Meningen er å fremstille det som er vanskelig tilgjengelig på en oversiktlig, pedagogisk og praktisk måte for deg som student. Den tar sikte på å være ditt springbrett til å forstå forvaltningsretten.

Til toppen

Forfatter(e)

Morten Walløe Tvedt arbeider som førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde og er også tilknyttet Fridtjof Nansens Institutt som seniorforsker.
Tvedts spesialområder er patentrett og bioteknologiske oppfinnelser. Han er opptatt av rettslige problemstillinger som ligger i skjæringspunktet mellom internasjonal jus (folkerett), konstitusjonell jus og nasjonale rettslige løsninger.