Hvor skal jeg sitte? (Heftet)

Om å lykkes i det mobile arbeidslivet

Forfatter:

Jan Kristian Karlsen og Marius Langseth

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2005
Antall sider: 160
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202243777
Kategori: Organisasjon og ledelse
Fag: Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Hvor skal jeg sitte?
Forfatterne setter fokus på det mobile arbeidslivet.I boken beskriver forfatterne hvordan man skaper kundenærhet, kunnskapsdeling og innovasjon i et mobilt arbeidsliv. Å endre arbeidsform krever mer enn ny teknologi og kontorlokaler: Det starter med å tenke på nye måter. For at endring skal skje i praksis, må tankene omsettes i handlinger. Denne boken gir deg som leder eller medarbeider oppskriften på hva du skal fokusere på, og hvordan du skal lykkes i å ta ut gevinstene: bedre lønnsomhet og mer motiverte medarbeidere.

Boken er oppdatert når det gjelder praktiske erfaringer med metoder og utviklingen av ny teknologi.

Til toppen

Forfatter(e)

Jan Kristian Karlsen er daglig leder i analyse- og rådgivingsselskapet Company Pulse AS. Han har stor kunnskap om den fleksible arbeidsdagen, om effektiv arbeidsdag og metoder for utvikling av gode arbeidsplasser i private og offentlige virksomheter. Karlsen arbeider også med forskning og metodiske undersøkelser innen temaet nye arbeidsformer, tidsbruk og arbeidsplasser. Han er også foredragsholder og medforfatter for boken Hvor skal jeg sitte?- om å lykkes i det mobile arbeidslivet.

Fagprofil: https://www.linkedin.com/in/jan-kristian-karlsen-7b2a903?trk=nav_responsive_tab_profile

Twitter profil: @JanKristian1965  

Langseth er sosiolog. Han har spesialisert seg på produktutvikling og rådgivning innen mobile arbeidsformer. Langseth er knyttet til mobilitetsselskapet Move.