Hverdagsrehabilitering (Heftet)

Kvalitetsforbedring i norske kommuner

Forfatter:

Trude A. Hartviksen og Berit M. Sjølie

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 252
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202506025
Kategori: Helse- og sosialfag , Helsefag og Sykepleiefag
Fag: Helsefag, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Hverdagsrehabilitering

Boken handler om tjenesteformen hverdagsrehabilitering og hvordan denne kan settes ut i livet i kommunale helse- og omsorgstjenester. Forfatterne presenterer forskning og gir både en teoretisk innføring og en praktisk veiledning i hvordan endringsarbeider kan gjennomføres. De beskriver også erfaringer fra ulike kvalitetsforbedringsprosjekter som er gjennomført i norske kommuner.

Noen sentrale temaer i boken er:

  • Hva er hverdagsrehabilitering?
  • Hvordan gjennomføre endringer i en kommunal organisasjon?
  • Hva er suksesskriteriene?
  • Hvordan oppnå varige endringer i praksis?
  • Hvordan sikre brukermedvirkning?
Hverdagsrehabilitering er skrevet for helsefagstudenter ved høgskoler og universiteter. Den er også en praktisk og nyttig veileder for ledere, saksbehandlere og andre ansatte i organisasjoner som skal i gang med forbedringsarbeid, sikring av tjenester eller iverksette hverdagsrehabilitering som ny arbeidsform.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Trude Anita Hartviksen er enhetsleder for forskning, utvikling og innovasjon i helse- og mestringstjenesten i Vestvågøy kommune, og også forsker ved Senter for omsorgsforskning nord, UiT Norges arktiske universitet. Hun er ergoterapeut, har mastergrad i rehabilitering og ph.d. i profesjonskunnskap.

Berit Mosseng Sjølie er førstelektor og studieleder ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet, og er involvert i forskergruppen Carelead. Hun er sykepleier med videreutdanning innenfor eldreomsorg og mastergrad i helsefag.

Katrine Klevengen Bergsli er ergoterapeut med videreutdanning innen psykisk helsearbeid og hverdagsrehabilitering. Hun er ansatt i hverdagsrehabiliteringsteamet, Gran kommune.

Hege Dale er ergoterapeut med videreutdanning innen hverdagsrehabilitering. Hun er ansatt som ergoterapeut i Kvam herad.

Berit Lillestu er sykepleier og har videreutdanning innen hverdagsrehabilitering. Hun er ansatt som avdelingsleder i Helse og omsorg, Rendalen kommune.
Trude Nordskag er fysioterapeut og har videreutdanning innen fysioterapi for eldre og hverdagsrehabilitering. Hun er ansatt som spesialfysioterapeut i Kristiansund kommune.
Gerd Janne Storli Simensen er fysioterapeut med videreutdanning i hverdagsrehabilitering. Hun er ansatt som kommunefysioterapeut i Rendalen kommune.
Line Helgerud Skarstad er sykepleier og har videreutdanning innen psykisk helse og hverdagsrehabilitering. Hun er ansatt i hverdagsrehabiliteringsteamet, Gran kommune.

Irene Stolpnes er ergoterapeut og har videreutdanning innen spesialpedagogikk og hverdagsrehabilitering. Hun er ansatt som spesialergoterapeut i Kristiansund kommune.
Anne Merete Fredheim Strandvik er ergoterapeut med videreutdanning i hverdagsrehabilitering. Hun er ansatt som ergoterapeut i Rendalen kommune.
Anders Vege er sykepleier, har videreutdanning innen administrasjon og ledelse og har mastergrad i klinisk helsearbeid. Han er ansatt som seksjonsleder ved Seksjon for kvalitetsutvikling, Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet.