Hverdagsrehabilitering (Heftet)

Kvalitetsforbedring i norske kommuner

Forfatter:

Trude A. Hartviksen og Berit M. Sjølie

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 252
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202506025
Kategori: Helse- og sosialfag , Helsefag og Sykepleiefag
Fag: Helsefag, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Hverdagsrehabilitering

Boken handler om tjenesteformen hverdagsrehabilitering og hvordan denne kan settes ut i livet i kommunale helse- og omsorgstjenester. Forfatterne presenterer forskning og gir både en teoretisk innføring og en praktisk veiledning i hvordan endringsarbeider kan gjennomføres. De beskriver også erfaringer fra ulike kvalitetsforbedringsprosjekter som er gjennomført i norske kommuner.

Noen sentrale temaer i boken er:

  • Hva er hverdagsrehabilitering?
  • Hvordan gjennomføre endringer i en kommunal organisasjon?
  • Hva er suksesskriteriene?
  • Hvordan oppnå varige endringer i praksis?
  • Hvordan sikre brukermedvirkning?
Hverdagsrehabilitering er skrevet for helsefagstudenter ved høgskoler og universiteter. Den er også en praktisk og nyttig veileder for ledere, saksbehandlere og andre ansatte i organisasjoner som skal i gang med forbedringsarbeid, sikring av tjenester eller iverksette hverdagsrehabilitering som ny arbeidsform.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Trude Anita Hartviksen er ergoterapeut, har videreutdanning i pedagogikk og veiledning, og mastergrad i rehabilitering. Hun er ansatt som stipendiat ved Nord universitet og fagansvarlig for universitetets nettbaserte videreutdanning i hverdagsrehabilitering. Hartviksen er involvert i den nasjonale forskerskolen MuniHealthCare og forskergruppen Carelead ved Nord universitet.

Hun har vært fagansvarlig for tverrfaglige nettbaserte videreutdanninger innen helsepedagogikk, hverdagsrehabilitering og kunnskapsbasert praksis ved Nord universitet. Hartviksen har lang erfaring fra arbeid med rehabilitering og helsepedagogikk. I flere år var hun enhetsleder for fysioterapi, habilitering, rehabilitering, slagteam og lærings- og mestringssenteret ved Nordlandssykehuset Lofoten. Hun har også erfaring fra kontinuerlig kvalitetsforbedringsarbeid i sykehus og fra regionale nettverk innen rehabilitering og kvalitetsforbedring, både som deltaker og som leder.

Berit Mosseng Sjølie er utdannet sykepleier, videreutdanning innenfor eldreomsorg og har mastergrad i helsefag. Hun er ansatt som universitetslektor og studieleder ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet. Sjølie er involvert i forskergruppen Carelead.

Hun var tidligere fagutviklingssykepleier i Vestvågøy kommune og prosjektleder i Demensfyrtårn Lofoten og har i hovedsak arbeidet som sykepleier innenfor eldreomsorg og demensomsorg i sykehjem og hjemmetjenester i kommunene Vestvågøy og Flakstad.

Katrine Klevengen Bergsli er ergoterapeut med videreutdanning innen psykisk helsearbeid og hverdagsrehabilitering. Hun er ansatt i hverdagsrehabiliteringsteamet, Gran kommune.

Hege Dale er ergoterapeut med videreutdanning innen hverdagsrehabilitering. Hun er ansatt som ergoterapeut i Kvam herad.

Berit Lillestu er sykepleier og har videreutdanning innen hverdagsrehabilitering. Hun er ansatt som avdelingsleder i Helse og omsorg, Rendalen kommune.
Trude Nordskag er fysioterapeut og har videreutdanning innen fysioterapi for eldre og hverdagsrehabilitering. Hun er ansatt som spesialfysioterapeut i Kristiansund kommune.
Gerd Janne Storli Simensen er fysioterapeut med videreutdanning i hverdagsrehabilitering. Hun er ansatt som kommunefysioterapeut i Rendalen kommune.
Line Helgerud Skarstad er sykepleier og har videreutdanning innen psykisk helse og hverdagsrehabilitering. Hun er ansatt i hverdagsrehabiliteringsteamet, Gran kommune.

Irene Stolpnes er ergoterapeut og har videreutdanning innen spesialpedagogikk og hverdagsrehabilitering. Hun er ansatt som spesialergoterapeut i Kristiansund kommune.
Anne Merete Fredheim Strandvik er ergoterapeut med videreutdanning i hverdagsrehabilitering. Hun er ansatt som ergoterapeut i Rendalen kommune.
Anders Vege er sykepleier, har videreutdanning innen administrasjon og ledelse og har mastergrad i klinisk helsearbeid. Han er ansatt som seksjonsleder ved Seksjon for kvalitetsutvikling, Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet.