Hverdagshendelsenes pedagogikk (Heftet)

Forfatter:

Dag Øystein Nome

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202626693
Kategori: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid , Pedagogikk og lærerutdanning , Barns utvikling, lek og læring og Barnehagelærerutdanning
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Hverdagshendelsenes pedagogikk

Hverdagshendelsenes pedagogikk handler om betydningen av barns sosiale ressurser i barnehagen. Barna har kapasitet til å håndtere og medskape et hverdagsliv i en krevende og kompleks institusjon. Barn er sosialt skapende og utforskende innenfor de grensene barnehagen gir. Boka inneholder beskrivelser av barns skapende og utforskende aktiviteter som kan inspirere til å observere, forstå og legge bedre til rette for barns sosiale bidrag i barnehagens hverdagsliv.

Barnehagelærere kan få et skjerpet kritisk blikk for de begrensende faktorene for barns utfoldelse som finnes i institusjonen. Noen av disse faktorene kan barnehagelærere gjøre noe med. Bokas ambisjon er å la leseren komme så tett som mulig på barns egne opplevelser av sin barnehagehverdag som inspirasjon til å forme pedagogisk praksis; med andre ord, hverdagshendelsenes pedagogikk.

Til toppen

Forfatter(e)
Dag Øystein Nome er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder.