Hvem styrte byene? av Knut Dørum (Open Access)
Open Access

Hvem styrte byene? (Open Access)

Nordisk byhistorie 1500–1800

Forfatter:

Knut Dørum (red.)

Forfatter:
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2022
Kopibeskyttelse: Ingen DRM
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202716257
Kategori: Historie og Historie, religion og filosofi
Filformater: EPUB3, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Historie
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Hvem styrte byene?

Hvem styrte byene? Nordisk byhistorie 1500–1800 gir flere ulike svar på et nytt spørsmål. I flere byer i Norden kom mektige personer og familier til å dominere, og disse ble kalt «konger». I Norge dominerte familiedynastier i næringslivet, politikken og det sosiale livet i byene. I Finland og østersjøprovinsene hadde adelige byherrer formelt enda større makt. De kunne raskt detronisere menn som utfordret dem, men overlot mye av makten til andre. I Danmark kunne adelige godsherrer få hele bybefolkningen til å avlegge ed, og i noen tilfeller stille personer for egne domstoler. Boka gir en rekke fascinerende bilder av en tid da konger og eliter var rike og mektige og vanlige folk var fattige og maktesløse. Samtidig var det grenser for makten ovenfra.

Til toppen

Andre utgaver

Hvem styrte byene?
Bokmål Heftet 2022
Forfatter(e)

Knut Dørum er professor i historie ved Universitetet i Agder. Han har bred erfaring fra mange områder av historiefaget, fra jernalder til i dag. Han har skrevet fagartikler, lærebøker og oversiktsverk som dekker kristendom, statsutvikling, jus, ideologi, agrarsamfunn og byutvikling i middelalder og i tidlig nytid. I 2017 vant han og tre medforfattere sølvprisen for Europas beste lærebok. Les mer om Knut Dørum på Universitetet i Agder (UiA).
Dørum er medredaktør av Arven etter 1968 (2021) og Hans Nielsen Hauge. Fra samfunnsfiende til idol (2017). Han er også bidragsyter i Kvifor vart det slik? Norsk historie gjennom 10 000 år (2021) og sammen med Eirin Holberg har han skrevet Arendal før kjøpstaden (2018) og Frå høvdingdøme til statsmakt i Noreg ca. 200–1350 (2017).

Ida Bull (f. 1948) er professor emerita i historie ved NTNU, og har tidligere vært arkivar ved Statsarkivet i Trondheim. Hun har arbeidet og publisert bredt innenfor sosialhistorie, økonomisk historie og kvinnehistorie på 1600- til 1900-tallet og undervist blant annet i lokalhistorie. Hennes siste bok er Lokalsamfunnet i verden.

Heiko Droste (f. 1963), sedan 2015 professor i historia och föreståndare för stads- och kommunhistoriska institutet på Stockholms universitet. Hans forskningsintressen gäller den förmoderna historien, i synnerhet stadshistoria i Sverige och Östersjöområdet, mediehistoria och historiebruk. Hans senaste publikation undersöker den barocka nyhetsmarknaden.

Lars N. Henningsen (f. 1950) var først arkivar i Rigsarkivet Aabenraa og 1989–2012 leder af Arkiv- og forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg. Har skrevet talrige bøger og afhandlinger om hertugdømmet Slesvigs økonomiske og sociale historie især i 1700-tallet og om det danske mindretal i Sydslesvig.

Finn Erhard Johannessen (f. 1955) er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Han har særlig arbeidet med økonomisk og militær historie i tidlig-moderne tid og har utgitt atskillige bøker og artikler.

Kimmo Katajala (b. 1958) is a professor of history at the University of Eastern Finland, Joensuu campus. His research interests include topics like early modern social conflicts, history of borders, history of memory and urban history. His recent publications touch upon history of cartography, urban segregation and state building processes.

Kasper Kepsu (f. 1978) är verksam på Åbo Akademi och intresserar sig för tidigmodern politisk kultur, gränsområden, statsformation och stadshistoria. Han disputerade 2014 med avhandlingen Den besvärliga provinsen, som handlar om Ingermanland som svensk provins. Efter disputationen har han forskat om staden Nyen och dess borgerskap.

Tiina Miettinen (b. 1968), PhD, is a researcher in the Faculty of Social Sciences, History at the University of Tampere. She has studied single women’s life cycles and families in early modern Finland. Her other interests are manor houses and ancient genealogical manuscripts. She has published books and articles on family history.

Jørgen Mührmann-Lund (f. 1964) er ph.d. i historie med speciale i politihistorie. Han har skrevet artikler om dette og andre emner indenfor tidligmoderne tid. I 2019 udgav han sin afhandling om det danske politis tilblivelse under enevælden.

Øystein Rian (f. 1945) er professor emeritus i tidlig nytids historie ved Universitetet i Oslo. Hans hovedfelt er politisk historie i Danmark-Norge 1536–1814.

Ola Teige er historiker og førsteamanuensis i eldre historie ved Høgskulen i Volda hvor han også er instituttleder for Historisk institutt. Teige skrev i 2008 en doktoravhandling om elitens sosiale nettverk i Norge på 16–1700-tallet og har siden forsket på korrupsjon i det norske embetsverket 1790-1830. Teige er forfatter på Alle tiders historie for videregående skole.

Jakob Ørnbjerg (f. 1976) er ph.d., kulturhistoriker og forfatter. Han forsker i dansk by- og kulturhistorie 1550–1800, og har skrevet flere bøger og flere artikler om Aalborgs og Nordjyllands historie.