Hva vil vi med fosterdiagnostikken? (Heftet)

Fosterdiagnostikkens etikk

Forfatter:

Morten Magelssen, Eivor Andersen Oftestad og Bjørn M. Hofmann

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202693992
Kategori: Medisin og Helse- og sosialfag
Fag: Medisin
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Hva vil vi med fosterdiagnostikken?

Boka diskuterer ulike etiske spørsmål knyttet til fosterdiagnostikk. En særlig oppmerksomhet rettes mot fosterdiagnostisk screening; masseundersøkelser av presumptivt friske gravide og den etiske betydningen av hvordan vi regulerer slike undersøkelser i samfunnet. En inngående analyse av dagens system med tidlig ultralyd og blodprøver samt non-invasiv prenatal testing (NIPT), viser frem de sentrale argumentene og overveielsene som er, og har vært, viktige i den norske debatten.

Til toppen

Forfatter(e)

Morten Magelssen er førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han er undervisningsleder i medisinsk etikk på medisinstudiet og hovedredaktør for en fagbok/lærebok i medisinsk etikk, Etikk i helsetjenesten (2020). Videre leder han senterets prosjekt om praktisk etikkarbeid i helsetjenesten. Han er lege med klinisk praksis fra indremedisin. I perioden 2019–23 er han medlem av Bioteknologirådet. Til forskningsinteressene hans hører blant annet etiske spørsmål ved livets slutt, prioriteringsetikk og klinisk etikkarbeid.

Eivor Andersen Oftestad har doktorgrad i kirkehistorie fra Universtetet i Oslo i 2010, og jobber nå som forsker på MF vitenskapelig høyskole.