Hva vil vi med fosterdiagnostikken? (Heftet)

Fosterdiagnostikkens etikk

Forfatter:

Morten Magelssen, Eivor Andersen Oftestad og Bjørn M. Hofmann

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 188
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202693992
Kategori: Medisin , Helse- og sosialfag og Filosofi
Fag: Filosofi, Medisin
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Hva vil vi med fosterdiagnostikken?

Fosterdiagnostikk er den bioteknologien som har vært mest debattert i Norge: Hvor mye skal vi kunne vite om og bestemme over egenskapene til fremtidige barn? Hvilken verdi har et liv med funksjonshemming? Når får et menneskeliv rett til beskyttelse?

Ultralydbildet er for mange «det første møtet» med et fremtidig barn. Men det kan også gi oss vanskelige valg om fremtidig liv og død. Denne boken drøfter de etiske aspektene ved fosterdiagnostikk. Boken presenterer ulike former for fosterdiagnostikk og drøfter disse i lys av fire sentrale prinsipper i bioetikken: velgjørenhet, ikke skade, rettferdighet og autonomi. I tillegg drøfter den utfordringer for fremtidens fosterdiagnostikk.

Hva vil vi med fosterdiagnostikken? klargjør etiske aspekter og argumenter som er viktige for helsepersonell, og for alle som er opptatt av utviklingen av helsetjenester, helsepolitikk og samfunn. Den handler nemlig om hvem som skal bli fremtidige borgere og hva vi skal vite om dem.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Hva vil vi med fosterdiagnostikken?

«På knappe 140 sider og i et godt språk gir forfatterne en klar innføring i to hovedområder. Det ene er screening. [...] Det andre hovedområdet i boka er medisinsk etikk. [...] I denne boka syns jeg utvalget og presentasjon av kunnskap gjennomgående er godt balansert.»

Berit Austveg, Prosa 6/2021

«Den historiske oversikten er spennende og belyses med sitater fra fagfolk og politikere. [...] Med sine etiskfaglige analyser er boken lærerik for leger. Den er skrevet av noen av våre fremste medisinske etikere, som er aktive i den offentlige debatten og har stor kunnskap. [...] Boken går dypt i problemstillingen og kan anbefales til leger, andre helsearbeidere, journalister og beslutningstakere.»

Benedicte Paus, Tidsskrift for Den norske legeforening 16. august 2021Les hele anmeldelsen

«Bogens fokus på mere almene argumenter, og det at den i det store og hele ”nøjes” med at stille de vigtige etiske spørgsmål uden at komme med svar, er på samme tid dens styrke og svaghed. [...] Bogen får ikke desto mindre min fulde anbefaling; man kan kun blive klogere og mere rustet til debatten af at læse den.»

Ellen Højlund Wibe, For Bibel og BekjennelseLes hele anmeldelsen

«Dette er en uhyre viktig bok som tilgjengeliggjør komplekse problemstillinger i en lettfattelig form. Forfatterne skriver at fosterdiagnostikk er av stor etisk og samfunnsmessig betydning, noe de fleste av bokens lesere vil være enige i.»

Andreas Nydal, Inter Medicos 2/2021Les hele anmeldelsen

«De tre forfatterne viser kunnskap, forståelse og et genuint engasjement rundt tema. De sier selv at subjektive synspunkter kan skinne gjennom, men boka bærer ikke preg av det og er helt uten moralsk pekefinger. De overlater til leseren selv å gjøre seg opp en mening om fosterdiagnostikk basert på egne verdier. Boka burde leses av alle folkevalgte, alle som jobber innen fostermedisin og alle øvrige interesserte.»

Mona Pedersen Unnerud, Bioingeniøren 11. juni 2021Les hele anmeldelsen

«Et stort materiale er komprimert til en ganske liten bok som både fagfolk og lekfolk kan ha glede og nytte av.

For våre lovgivere burde den være obligatorisk.»

Kristin Clemet, minervanett.noLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Bjørn M. Hofmann er professor i medisinsk filosofi og etikk ved Institutt for helsevitenskap ved NTNU Gjøvik og ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Han har vært medlem av flere offentlige råd og utvalg for bioteknologi og har utgitt en rekke artikler, kronikker og bøker, blant annet Hva er sykdom (2014).

Morten Magelssen er lege og medisin-etiker. Han er førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo og professor II i bioetikk ved MF vitenskapelig høyskole. I perioden 2019–2023 er han medlem av Bioteknologira°det.

Eivor A. Oftestad er kirkehistoriker og førsteamanuensis ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet. Oftestad har publisert en rekke fagartikler og populærvitenskapelige kronikker, og er blant annet forfatter av boken Vi lager barn. Reproduksjon gjennom 500 år (2016) og medforfatter av bøkene Å minnes de døde (Cappelen Damm Akademisk, 2019) og Hva vil vi med fosterdiagnostikken? (Cappelen Damm Akademsik 2021).