Hva truer Norge nå? (Innbundet)

Sikkerhetspolitiske selvbedrag etter den kalde krigen

Forfatter:

Helge Lurås

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 360
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202494582
Kategori: Statsvitenskap
Fag: Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Hva truer Norge nå?

Hva truer Norge nå? tar utgangspunkt i det sikkerhetspolitiske meningsklimaet i Norge etter den kalde krigen. Ifølge forfatteren har debattene i Norge og i Vesten hatt en tydelig idealistisk og optimistisk slagside. Det har vært en gjennomgripende tro på at fattigdom kan utryddes, at etniske og religiøse motsetninger kan nøytraliseres og oppløses og at demokratiet kan innføres og fungere overalt.

Norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk etter den kalde krigen er gjennomgangstemaer i boken. Men disse politikkfeltene må ikke forstås i snever forstand. Med norsk sikkerhet menes også forvaltningen av norske ressurser samt demografiske og ideologiske utviklingstrekk.

Blant temaene som drøftes er Norges geopolitiske rammebetingelser, USAs sentrale rolle, Kinas vekst, Europas utfordringer, forholdet mellom Russland og Vesten, humanitære intervensjoner, «peak oil», teknologioptimisme og klimaendringer, innvandring og kampen mot terror.

Til toppen

... en ren intellektuell nytelse [...] Boken er viktig og velskrevet, og bør leses og diskuteres av mange.
Aslak Storaker, Ny Tid

Andre aktuelle titler

  • Forsvaret

    Et kritisk blikk fra innsiden

    Harald Høiback

    Heftet
Presse Hva truer Norge nå?
"Boken kan være et spennende bidrag til relevante pensumer. Kapitlene «Humanitære intervensjoner» og «Sikkerhetspolitisk overgangstid» kan passe godt inn i pensum om internasjonal politikk. Kapitlene om Russland og USA drøfter godt hvilken rolle stormaktene spiller i det norske politiske handlingsrom. Dessuten vil nok studenter sette pris på en velskrevet, leservennlig og engasjerende bok som denne. [...] Hva truer Norge nå? er både en tilbakeskuende analyse av norsk sikkerhetspolitikk de siste 25 årene og et edruelig motsvar til medias forenklinger. Bokens fremste styrke er dog å stille viktige og vanskelige spørsmål. Dette gjør den i mine øyne svært godt."Lars Jørgen Røed, Internasjonal Politikk 4/2015
- Innvandring er ett av de viktigste spørsmålene for Norges framtid, også for sikkerhetspolitikken i en utvidet forståelse av begrepet, sier Lurås til Nettavisen.Thomas Paust, Nettavisen 3. september 2015Les hele anmeldelsen
« [Det fremstår] tidvis som en ren intellektuell nytelse å lese Helge Lurås kjølige og analytiske tilnærming til Norges sikkerhetspolitiske utfordringer i Hva truer Norge nå? [... Lurås] fremstår svært troverdig i å stille de riktige spørsmålene. Boken er viktig og velskrevet, og bør leses og diskuteres av mange.»Aslak Storaker, Ny Tid, 20. august 2015Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)
Helge Lurås (f. 1970) er grunnlegger og leder for Senter for internasjonal og strategisk analyse (SISA) og en mye brukt kommentator i norske medier. Han har hatt lange arbeidsopphold i utlandet for blant annet Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Forsvaret, NATO og FN. Lurås er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), men har også sosiologi, sosialantropologi og idéhistorie i fagkretsen.