Hva sa klienten? (Heftet)

Retorikken i barnevernets journaler

Forfatter:

Eivind Engebretsen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 132
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202249694
Kategori: Sosialfag
Fag: Sosialfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Hva sa klienten?

Det å produsere tekst – rapporter, journaler og saksframlegg – er en viktig del av barnevernets arbeid. De tekstene saksbehandlere produserer, har stor betydning; en formulering i en barnevernsjournal kan påvirke et menneskes liv. Større oppmerksomhet i omgangen med språket kan derfor danne grunnlag for bedre arbeidsmetoder og sikre klientens tillit til saksbehandleren.

Lesning av journaler bør reise fundamentale spørsmål om barnevernets virksomhet: Er språket i samsvar med det bildet barnevernet ønsker å skape av seg selv? Bidrar språket til å skape det forholdet man ønsker mellom saksbehandler og klient? Med denne boka ønsker forfatteren å gi saksbehandlere i barnevernet et verktøy til å lese egne og andres journaler kritisk.

Boka er først og fremst skrevet for studenter i barnevernspedagogikk og sosialt arbeid, men kan leses med utbytte også av praktikere, forskere og andre med interesse for språkets betydning i barnevern og forvaltning.

Til toppen

Presse Hva sa klienten?

«Boka er ideell for alle som ønskjer å heve refleksjonsnivået på eigen tekst- og journalproduksjon.»

John Nessa, Tidsskrift for Den norske legeforening 16/2007Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)
Eivind Engebretsen er professor i medisinsk og helsefaglig vitenskapsteori ved Universitetet i Oslo og forskningssjef ved Det medisinske fakultet med ansvar for fakultetets postdoktorprogram. Han er også professor II i vitenskapsteori ved Høgskolen i Oslo og Akershus.