Hva har oljen gjort med oss? (Heftet)

Økonomisk vekst og kulturell endring

Forfatter:

Nils Asle Bergsgard og Anders Vassenden (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 448
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202451615
Kategori: Statsvitenskap , Sosiologi , Samfunnsøkonomi , Sosialantropologi og Samfunnsfag
Fag: Samfunnsfag, Samfunnsøkonomi, Sosialantropologi, Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Hva har oljen gjort med oss?

I de siste fire tiårene har det skjedd store endringer på mange områder i Norge med velferdsstatens ekspansjon, utdanningsrevolusjon, migrasjon og kvinnefrigjøring som noen eksempler. I denne perioden har også oljerikdommen blitt en del av norsk økonomi og kultur. Hva har oljen gjort med oss? er en bok om samfunnsendringer i kjølvannet av den raske økonomiske veksten i Norge. Boka er bredt anlagt og fokuserer på både strukturelle, kulturelle, holdningsmessige og estetiske dimensjoner ved den økonomiske veksten.

I Norges oljehovedstad Stavanger har den økonomiske veksten vært særlig rask. Det gamle hovedsetet for motkulturer som avholds- og lekmannsbevegelse, var før oljen en relativt fattig by i stagnasjon. I dag er Stavanger Norges rikeste by med et moderne og internasjonalt preg. Med dette som utgangspunkt har forskergruppen bak boka sett utviklingen i Stavanger-regionen som et prisme for sentrale utviklingstrekk i Norge. Den sosiale transformasjonen belyses gjennom litterære og historiske perspektiver, statistiske analyser av utviklingen de siste 40 årene samt dybdeintervjuer med stavangerfolk. Boka gir en grundig analyse av hva byen i historisk-sosiologisk forstand var før oljen og hva den har blitt til etter oljen.

Samfunnsforhold som diskuteres i boka:

  • sosial klasse og klasserelasjoner
  • forholdet mellom økonomisk og kulturell kapital
  • sosial mobilitet og klassereiser
  • verdiutvikling
  • religion og sekularisering
  • generasjoners selvforståelse
  • rikdom og materialisme
  • betydningen av litteratur, billedkunst, arkitektur og hjeminnredning

Til toppen

I en tid da korte, teorifattige artikler med smalest mulig problemstilling har blitt normen, er det fantastisk å kunne lese en bok, en riktig tjukk bok med en heftig, for ikke å si «fet», problemstilling. Kapitlene er velskrevne og tankevekkende ...
Anders Todal Jenssen

Andre aktuelle titler

Presse Hva har oljen gjort med oss?

«I en tid da korte, teorifattige artikler med smalest mulig problemstilling har blitt normen, er det fantastisk å kunne lese en bok, en riktig tjukk bok med en heftig, for ikke å si «fet», problemstilling. Kapitlene er velskrevne og tankevekkende hver for seg, og de fleste bidrar også til boka som helhet. Noen skjønnhetsfeil finnes, men i det store og hele er boka vel verdt å lese. Strengt tatt lar vel leseren seg aldri helt lure med på premisset om Stavanger som linsen vi skal se framtidas Norge gjennom, men det er mye leserglede på veien fram til den endelige sammenfatningen i kapittel 17. Vi får – som ventet – ingen dristig konklusjon om morgendagens Norge.»

Anders Todal Jenssen, Tidsskrift for samfunnsforskning 1/2017Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Nils Asle Bergsgard er dr.polit i sosiologi og professor ved Institutt for idretts- og friluftslivsfag ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Bergsgard har tidligere jobbet ved Telemarksforsking og IRIS (hvor han fortsatt har en bistilling). Hans viktigste forskningsområder er idrettssosiologi og -politikk og kultursosiologi.

Anders Vassenden er dr.polit i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Han er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger og seniorforsker ved IRIS (International Research Institute of Stavanger). Hans viktigste forskningsområder er kultursosiologi, etniske relasjoner og boligsosiologi.

Heming Gujord er dr.art. i nordisk litteratur. Han er førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier. Hans viktigste forskningsområder er litterær resepsjonshistorie, forfatterskapsstudier og litteraturdidaktikk.

Nils L. S. Jacobsen er sivilarkitekt og dr.ing. i byutvikling. Han er pensjonert dosent ved Universitetet i Stavanger, og arbeider med forskning innen arkitekturhistorie, byhistorie og byutvikling.

Merete Jonvik har en phd. i sosiologi fra Universitetet i Stavanger og jobber som forsker ved International Research Institute of Stavanger (IRIS). Hun har nylig disputert for PhD-avhandlingen «Folk om forskjellar mellom folk» innen kultursosiologi. Hennes forskningsområder er sosial ulikhet, kulturell verdsetting og resepsjon, og kvalitet i kunst og kultur.

Nils Rune langeland (f. 1964) er opphavleg frå Voss, bur no i Oslo. Dr.art. i historie. Tidlegare redaktør av syn og segn, og mangeårig spaltist bl.a. i Dagbladet. Han har arbeidd med politisk idehistorie, og har dei siste åra skrive Høgsteretts historie.

Lennart Rosenlund er dr.philos. og professor emeritus ved UIS. Hans forskningområde er kultur- og bysosiologi. Han arbeider med problemstillinger innenfor samfunnsvitenskapelig metodologi (geometrisk dataanalyse).