Hva er nå et menneske? (Heftet)

Forfatter:

Anne Haugland Balsnes (red.)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 336
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202566258
Kategori: Religion og Filosofi
Fag: Filosofi, Religion
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Hva er nå et menneske?

Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre,
månen og stjernene som du har satt der,
hva er da et menneske – at du husker på det,
et menneskebarn – at du tar deg av det?
Salme 8, 4-5 (Bibel 2011)

Spørsmålet «hva er et menneske?» er kanskje et av de mest elementære og tidløse spørsmålene i tilværelsen. Likevel er det et spørsmål som ofte blir liggende implisitt i et fagfelts teoretiske rammeverk. Det er vanligvis ikke tid til å dvele ved et slikt spørsmål, og forståelsen av mennesket kan dermed bli en faglig blindflekk. Noe av motivasjonen for denne boka er derfor å inspirere til refleksjon og å belyse hvordan svarene på spørsmålet om hva et menneske er, kan være med på å forme hvordan fagfelt utfolder og utvikler seg.

Denne bokas tittel Hva er nå et menneske? henspiller på Salme 8. Med sin egen vri understreker forfatterne at hovedvekten av tekstene i boka undersøker spørsmålet ut fra vår egen samtid og nærliggende historie. Samtidig setter de spørsmålet inn i en større kontekst og trekker linjer bakover til antikken og Bibelens historiske røtter.

Forståelsen av mennesket vil variere over tid og fra fagfelt til fagfelt. I alle vitenskapstradisjoner ligger det uuttalte forutsetninger vi er blitt vant til over tid. Det er ofte i dialog med andre forskere, kontekster, fagfelt og perspektiver at også eget faglig utgangspunkt blir tydeligere, og flere dimensjoner kommer fram. I denne boka er spørsmålet i tittelen blitt stilt til flere fagfelt. Hensikten er å presentere en konstellasjon av ulike perspektiver – fra filosofi og teologi, psykologi, samfunnsvitenskap og musikk – på et felles tema. Forfatterne tar opp en rekke spørsmål om menneskets egenart, sjel og selv, sårbarhet og fellesskap, identitet og mening, menneskesyn og menneskeverd. Boka henvender seg til fagfolk og studenter innenfor fagene som er representert, samt praktikere med interesse for grunnlagstenkning og faglig refleksjon.

Til toppen

Forfatter(e)

Anne Haugland Balsnes (f. 1969) er professor i musikk og forskningsleder ved Ansgar Teologiske Høgskole i tillegg til å være tilknyttet Universitetet i Agder. Hun har publisert en rekke bøker og artikler innen særlig tematikken kor og helse, og skrev sin ph.d.-avhandling om korsang. Hun har også publisert flere artikler om kirkemusikk. Balsnes er i tillegg utøvende kordirigent og sanger.

Hallvard Hagelia (f. 1944 i Gjerstad, Aust Agder) er professor emeritus i Det gamle testamentet ved Ansgar Teologiske Høgskole i Kristiansand. Han har skrevet en rekke fagbøker og faglige artikler som er publisert i mange land. Forfatteren var med i Det Norske Bibelselskaps oversettelsesutvalg, som oversatte Bibel 2011, og han har i mange år vært en flittig bidragsyter til den offentlige debatten i dagspressen og en mye brukt foredragsholder.

Hildegunn Marie Tønnesen Schuff er høgskolelektor og stipendiat ved Ansgar Teologiske Høgskole. Hun er også redaktør i Korsvei.