Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning (Heftet)

Bind 1: System og institusjon

Forfatter:

Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 350
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Flerspråklig
ISBN: 9788276349511
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag , Organisasjon og ledelse , Samfunnsfag , Innovasjon og Samfunnsvitenskap
Fag: Innovasjon, Organisasjon og ledelse, Samfunnsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning

Spørsmålet om hva innovasjon egentlig er aktualiseres i takt med at innovasjonsbegrepet tas i bruk på stadig nye samfunnsområder. Erkjennelsen av at innovasjon handler om ulike typer prosesser på mange ulike felt, gjør det viktigere enn noen gang å skape en felles diskusjon om de ulike perspektivene på, og erfaringene med, innovasjon.

Tobindsverket Hva er innovasjon? oppsummerer hva dagens norske innovasjonsforskning dreier seg om, hva man studerer, hvordan man studerer det, hva man anser som gjengs viten og hva man har behov for å vite mer om.

Dette første bindet handler om innovasjon forstått som endringer i samfunnsmessige strukturer og systemer. Bind 2: Organisasjon og medvirkning – en norsk modell? (2013), har fokus på de organisatoriske og individuelle forutsetningene for å være innovativ.

Til toppen

Forfatter(e)

Hans Christian Garmann Johnsen er professor i økonomi ved Institutt for innovasjon og arbeidsliv, Universitetet i Agder. Han har i en rekke år vært involvert i forskningsprosjekter om innovasjon og regional utvikling. I tillegg har han forfattet en rekke artikler og rapporter som er publisert internasjonalt.

Øyvind Pålshaugen (f. 1951) er dr.philos. og forskningsleder ved Arbeidsforskningsinstituttet (AIF) i Oslo. Han har publisert artikler og bøker om innovasjon, organisasjonsutvikling og demokrati i arbeidslivet - i tillegg til kultur- og vitenskapskritiske essays.