Hovedlinjer i internasjonal privatrett (Innbundet)

Forfatter:

Jørg Cordes, Laila Stenseng og Peter Lenda

Forfatter: , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 488
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202294328
Kategori: Internasjonal rett og menneskerettigheter og Juridiske fag
Fag: Internasjonal rett og menneskerettigheter
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Hovedlinjer i internasjonal privatrett

Boken behandler internasjonale rettskonflikter på det privatrettslige området. Det blir pekt på viktige rettsspørsmål og antydet løsninger på internasjonal-privatrettslige utfordringer rettsanvenderen kan møte. Det gis også en bred fremstilling av en rekke rettsvalgsregler som kommer til anvendelse i internasjonale rettsforhold.

Hovedlinjer i internasjonal privatrett vil være et nyttig hjelpemiddel for jurister i forvaltningen, advokater, dommere, studenter og andre som trenger kunnskap om det internasjonal-privatrettslige regelverket. Boken inneholder omfattende referanser til rettspraksis og norsk og utenlandsk teori.

Til toppen

Presse Hovedlinjer i internasjonal privatrett

«Boken er utvilsomt meget nyttig for alle som arbeider med lovvalgspørsmål.»

Peter Hambro, Nytt i privatretten 3/2010

«Dette er en god og velskrevet bok på et praktisk rettsområde de fleste har hatt liten befaring med i studietiden.[...] Dens fordel og styrke er at den stedvis er mer dyptgående, svært godt skrevet, og ikke minst oppdatert.»

Remi Christoffer Dramstad, Stud.jur. 4/2010

Til toppen

Forfatter(e)
Peter Lenda er i dag juridisk direktør og advokat for IT- og konsulentselskapet Steria AS. Han har tidligere vært Senior Vice President med ansvar for IT-anskaffelser i DNB, seniorrådgiver i Post- og teletilsynet og advokatfullmektig i advokatfirmaet Simonsen DA (nå Simonsen Vogt Wiik), samt vit.ass ved Institutt for rettsinformatikk ved UiO. Han var ferdig utdannet cand.jur i 2000 fra UiO og fikk advokatbevilling i 2003.