Hjem (Heftet)

Eldre og hjemlighet

Forfatter:

Solveig Hauge og Frode Fadnes Jacobsen (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 178
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202283742
Kategori: Sykepleiefag og Sosial- og omsorgsfag
Fag: Sosial- og omsorgsfag, Sykepleiefag
Om utgivelsen Hjem

Denne boka er skrevet for studenter innenfor sykepleie og sosial- og helsefagene samt for videreutdanningene innen eldreomsorg, psykisk helsearbeid og rehabilitering. Den handler om hjem og «hjemlighet» i eldre år.

Viktige temaer i boka er:

  • Hva er et hjem?
  • Hvordan oppfattes det hjemlige når man blir eldre?
  • Får hjemmet endret betydning når man blir eldre, og er det like viktig som tidligere?
  • Hva skjer med hjemmet og hjemligheten om man blir funksjonshemmet og avhengig av andres hjelp?
  • Kan sykehjemmet bli et hjem?

Disse og en rekke andre problemstillinger belyses ut fra teoretiske, erfaringsmessige og forskningsmessige synsvinkler.

Til toppen

Anmeldelser av Hjem
"Boka er lettlest og gir refleksjon over kva som utgjer det heimlege, særlig når ein vert gamal og avhengig av hjelp og kanskje må på sjukeheim. Boka kan stimulere til viktige samtalar mellom kollega og eg anbefaler boka til alle som jobbar med eldre, både i heimesjukepleien og på sjukheim."Tove Giske, Tidsskrift for fag og tro 4/2009

Til toppen

Forfatter(e)
Herdis Alvsvåg er professor og fagutviklingsleder ved Haraldsplass diakonale høgskole i Bergen. Hun er utdannet sykepleier og sosiolog, og arbeidet i en 15-årsperiode ved Universitetet i Bergen, først med helsefag hovedfag og deretter med masterstudiet i pedagogikk. Alvsvåg er opptatt av sykepleie, pedagogikk og filosofi, spesielt herunder ulike kunnskapsformer, omsorg, læring og dannelse. Alvsvåg har publisert en rekke bøker, kapitler og artikler og har vært redaktør for flere utgivelser.