Historisk atlas digital

Historisk atlas digital Lærernettsted (Nettsted)

Versjon 2

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2012
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202387204
Kategori: Samfunnsfag , Historie og filosofi og Historie
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Historie, Historie og filosofi, Samfunnsfag
Varighet: Fram til 31.08.2020
Nivå: Vg1, Vg2, Vg3
Komponent: Atlas
Om utgivelsen Historisk atlas digital Lærernettsted
Historisk atlas digital er en digital lærerressurs med 100 interaktive kart som visualiserer viktige hendelser og historiske prosesser fra forhistorien til vår tid og med egne kart til "Norge etter 1814".

Lærerlisensen har eget lærerrom
Lærerlisensen gir tilgang til lærerrommet med temaressurser. Lærerrommet inneholder ekstra bildeserier og filmklipp fra små og store hendelser i verdenshistorien. Bildene har både estetisk og historisk verdi, de dramatiserer undervisningen og egner seg til drøfting av bilder og film som historiske kilder. På lærerrommet er det også et kort kurs om hvordan man optimaliserer bruken av interaktive tavler. Lærerlisensen er kan testes ut som prøvelisens i 14 dager, følg lenken prøvetilgang for lærere ovenfor.

Levende historieundervisning!

 • Bruk på PC med prosjektor i klasserommet eller på interaktive tavler
 • La elevene bruke det i individuelt arbeid, presentasjoner og repetisjon
 • Lærerlisens med eget lærerrom og temaressurser
 • Elevlisenser til en rimelig pris

Inviterer alle i klasserommet til aktivitet!
De digitale kartene levendegjør historiefaget og er et verdifullt supplement i undervisningen og elevenes selvstendige arbeid. Kartene gir elevene økt forståelse og oversikt over hendelsene.

 • Temaene er strukturert med utgangspunkt i læreplanene for historie i videregående skole
 • Animasjonene i hvert kart viser utviklingstrinn og hendelser, og læreren kan selv "styre utviklingen" på en pedagogisk måte
 • Relevante bilder og filmer til mange av kartene forteller mer om temaene
 • Til hvert kart er det en kort introduksjonstekst og oppgaver til elevene

Innhold versjon 2 (100 kart)

 • Forhistorien
 • Verden til 500 e.Kr.
 • Verden til 1500
 • Verden til 1800
 • Verden til 1945
 • Verden etter 1945
 • Norge etter 1814
 • Til toppen

  Andre aktuelle titler

  Historisk atlas digital
  Historisk atlas digital er en digital lærerressurs med 100 interaktive kart som visualiserer viktige hendelser og historiske prosesser fra forhistorien til vår tid, med egne kart til "Norge etter 1814".