Historier om verden (Heftet)

Forfatter:

Roy Krøvel og Kristin Skare Orgeret (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 219
Forlag: IJ-forlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788271473617
Kategori: Journalistikk og mediefag
Fag: Journalistikk og mediefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Historier om verden

Hva skal til for å gjøre unge journalister best mulig rustet til å skrive om globale utfordringer og muligheter? Gjennom to tiår har journaliststudenter ved Høgskolen i Oslo blitt kurset i internasjonale perspektiver, miljø og utvikling før de la ut på feltreiser som har resultert i over 250 reportasjer fra hele verden. I Historier om verden er noen av de beste samlet.

Forfatterne tar utgangspunkt i sine spesialfelt og reflekterer over hva som skal til for å gjøre journalistutdanningen best mulig på dette området. I tillegg presenterer tolv faglærere sine tanker og erfaringer. I bokens andre del står journaliststudentenes egne reportasjer fra reisene sentralt, illustrert med foto.

Til toppen

Forfatter(e)
Roy Krøvel er professor ved Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet – storbyuniversitetet og koordinator for prosjektet Making Transparency Possible finansiert av Norges forskingsråd. Krøvel leder forskargruppa Media, krig og konflikt. Han er PhD i historie og sivil ingeniør frå NTNU. Krøvel er professor II ved Sámi allaskuvla / Samisk høgskole.
Kristin Skare Orgeret er professor ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus.