Historie Vg2 og Vg3

Historie Vg2-3. Eittbandsutgåva (Innbundet)

Forfatter:

Libæk, Stenersen, Sveen, Aastad

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 528
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202398620
Kategori: Historie Vg3 og Historie Vg2
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Historie Vg2, Historie Vg3
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Historie Vg2-3. Eittbandsutgåva
Oppdatert utgave av Historie Vg2 og Vg3 i ett bind. Ettbindsutgaven bygger på Historie Vg2 fra 2007 og Historie Vg3 fra 2008. Forfatterne har lang erfaring fra klasserommet og legger vekt på at god struktur er nødvendig for å formidle en omfattende stoffmengde.

Bokas nettsted inneholder kilder og pedagogiske opplegg som sikrer variasjon og fordypning. Til sammen dekker boka og nettstedet både kunnskapsmålene og ferdighetsmålene i læreplanen.

Oppdatert i ettbindsutgaven

  • Ettbindsutgaven er oppdatert i forhold til de siste årenes utvikling både i verdenssamfunnet og i Norge.
  • Det er et tydelig skille mellom Vg2 og Vg3 i boka
  • Kapitlene innledes med en oversikt over hvilke kunnskapsmål som dekkes av kapitlet
  • Ferdighetsmålene dekkes av arbeidsoppgaver i boka og på nettstedet
  • Denne utgaven er bedre tilpasset timetallet i både Vg2 og Vg3
  • Vg2 og Vg3 i ett bind gjør det lettere å se de lange linjene i historien
  • I forhold til eksamen er det en fordel med en bok, fordi eksamensoppgavene kan omfatte stoff fra både Vg2 og Vg3

Gratis elevnettsted med lydbok
Elevnettstedene til hvert utgave er gratis og uten pålogging. Alle tekstene er lest inn og kan lastes ned på nettstedene til hver enkelt utgave. Tekst og oppgaver synliggjør kunnskaps- og ferdighetsmålene i læreplanen. Der Nettstedet og arbeidsbøkene legger til rette for å fordype seg i enkeltemner og å variere arbeidet, og det bidrar til å øke elevenes historieforståelse og gjøre dem kjent med historisk metode og tenkemåte.

Lærersider på elevnettstedet, gratis
Forslag til årsplaner og undervisningsopplegg ligger åpent på nettstedene.

Til toppen

Forfatter(e)
Ivar Libæk er cand. philol. med historie hovedfag fra UiO. Han har blant annet vært gjesteforsker ved Det Norske Nobelinstitutt og arbeidet som prosjektmedarbeider ved Nobels Fredssenter. Libæk har vært medforfatter på en rekke historiske fagbøker og læreverk, blant annet jubileumsboken om Nobels fredspris og Cappelens historieverk for den videregående skolen. Libæk underviser i historie, samfunnsfag og norsk i videregående skole.
Svein A. Aastad er cand. philol med historie hovedfag fra UiO. Aastad har vært medforfatter på blant annet Cappelens historieverk til ungdomstrinnet og den videregående skolen. Han har lang undervisningserfaring i historie og samfunnsfag og underviser ved Valler videregående skole.

Øivind Stenersen er cand. philol. med historie hovedfag og var lektor ved Ski videregående skole til 2010. Han er medforfatter på et av Cappelen Damms historieverk for den videregående skolen og lærebøker i historie for grunnskolen. Sammen med Ivar Libæk og Asle Sveen har han skrevet bøker om Nobels fredspris og norsk historie. Stenersen er for tiden daglig leder for Nobeliana, et firma som formidler kunnskap om fredsprisen.

Asle Sveen er cand. philol med historie hovedfag fra UiO. Han har vært forsker ved Nobelinstituttet og ILS (Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling) ved UiO og var prosjektmedarbeider ved Nobels Fredssenter. Sveen har vært medforfatter på jubileumsboken om Nobels fredspris og Cappelens historieverk til den videregående skolen. Han har skrevet historiske romaner for ungdom og har lang undervisningserfaring i historie, samfunnsfag, norsk og filosofi og underviser ved Valler videregående skole.
Historie Vg2 og Vg3
Historie Vg2-3, er ettbindsutgaven for begge årene og oppdatert i 2013. Læreverket finnes også i to bind - ett til hvert årstrinn og en egen utgave til påbyggingskurset.