Historie og filosofi 1 og 2

Historie og filosofi 2 (2008) (Innbundet)

Forfatter:

Thor Inge Rørvik

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 520
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202285890
Kategori: Historie og filosofi 2
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Historie og filosofi 2
Nivå: Vg3
Komponent: Tekstbok
Om utgivelsen Historie og filosofi 2 (2008)

Historie og filosofi 2 begynner med mennesket i moderne tid og avslutter med historieforståelse og historiebevissthet. Hvert hovedområde i læreplanen er et eget kapittel. Historie og filosofi 2 dekker læreplanens kompetansemål i del 2:

· Mennesket i moderne tid
· Kunnskap og sannhetssøken
· Eksistens og mening
· Fellesskap, produksjon og forbruk
· Politiske ideer og ideologier
· Historieforståelse, historiebevissthet og historiebruk

Til toppen

Andre utgaver

Historie og filosofi 2
Nynorsk Fleksibind 2018
Forfatter(e)

Thor Inge Rørvik (f. 1962) har vært universitetslektor i idéhistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), Universitetet i Oslo, siden 2002. Rørvik har skrevet en rekke artikler om ulike emner med hovedvekt på norsk idéhistorie, universitetshistorie og rettshistorie. Han har arbeidet med filosofiens historie og blant annet forfattet en bok om examen philosophicum i Norge.

Tommy Moum er idéhistoriker og er lektor ved Horten videregående skole der han underviser i fagene norsk, historie og filosofi og historie. Moum er forfatter på Alle tiders historie og hovedforfatter på læreverket Historie og filosofi. Han er også medforfatter på Kontakt Påbygging og flere andre læremidler.

har mange års erfaring som lektor og har undervist i fagene norsk, historie og filosofi, historie og religion og etikk. Sævareid er forfatter på læreverket Historie og filosofi, og han har også bidratt med oppgaver til flere læreverk.

Tove Pettersen er dr.art. og førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsfelt er moralfilosofi og etikk. Hun har vært postdoktor ved Etikkprogrammet for å arbeide med Simone de Beauvoirs etikk, og forskningsleder for Etikkprogrammets forskerskole ved UiO. Tove Pettersen har skrevet en rekke bøker og artikler, blant annet om omsorgsetikk, feministiske etikk, Hannah Arendt, Jürgen Habermas, Jacques Derrida, Jean-Paul Sartre og Simone de Beauvoir.

Beate Børresen er magister i idéhistorie og dosent (em.) ved Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling for lærerutdanning. Børresen har utviklet studiet Filosofi med barn ved HIO og har skrevet læreverk i RLE og i filosofi for grunnskolen. Hun har også skrevet Filosofiske samtaler for barn til bruk i barnehagen. Fra 2005 til 2007 ledet hun et nasjonalt prosjekt om filosofi i skolen for Utdanningsdirektoratet.

Historie og filosofi 1 og 2
De nye utgavene av Historie og filosofi 1 og 2 følger revidert læreplan i faget som trådte i kraft høsten 2016. Hovedkapitlene åpner med illustrasjoner og filosofiske samtaler som setter fortiden inn i samtiden og gir elevene muligheter til å ta tak i stoffet både med empati, undring og analyse.