Historie og filosofi 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Historie og filosofi 1 (LK20) (Fleksibind)

Lærebok i historie og filosofi 1

Forfatter:

Tommy Moum, Gry Cecilie Lund og Bjørn Yngve Tollefsen

Forfatter: , og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2023
Antall sider: 370
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202740658
Kategori: Historie og filosofi 1
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Historie og filosofi 1
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Historie og filosofi 1 (LK20)

Historie og filosofi 1 (LK20) følger den nye læreplan til fagfornyelsen. Læreboka åpner med et praktisk verktøy der elevene lærer å analysere tekstutdragene i form av modeller for kildekritikk og lesning av filosofiske tekster.

Modellene gir elevene et verktøy for selv å utforske filosofiske og historiske spørsmål. Sentrale metoder og begreper i historiefaget og filosofifaget flettes også sammen med fagstoffet i hvert kapittel. Stoffet er i hovedsak presentert kronologisk, men det er også tematiske linjer som følges gjennom boka.

Historie og filosofi 1 er delt inn i seks hovedkapitler:
1. Mennesket, myter og fortellinger
2. Antikken
3. Middelalderen
4. Renessansen
5. Opplysningstid – modernitetens fødsel
6. To store fortellinger om mening, identitet og motivasjon

Historie og filosofi stimulerer elevene til undring og refleksjon, og på nettstedet får elevene anledning til å gå i dybden på relevante filosofiske og historiske spørsmål. Historie og filosofi 1 introduserer elevene for fortidens mennesker og tenkning og fremmer spørsmål som er relevant i vår egen samtid. Elevene bringes tett på fortiden gjennom et rikt utvalg av kildetekstutdrag underveis i hvert kapittel med spørsmål i tråd med fagets kjerneelementer, tverrfaglige temaer og kompetansemål.

Oppgavestoffet i Historie og filosofi 1 består i hovedsak av utvidende oppgaver som inviterer til utforsking og refleksjon. Oppgavene tar ofte utgangspunkt i kjerneelementer og tverrfaglige temaer.

Til læreverket følger digitale ressurser til elev og lærer med læringsstier og oppgaver for videre fordypning, utforsking og aktualisering av faget. Med lisens får lærer støtte til undervisningen som forslag til årsplaner og vurdering. Nettstedet for elever har gratis innhold til hvert kapittel.

Læreboka finnes også i digtal utgave.

Til toppen

Forfatter(e)

Tommy Moum er idéhistoriker og lektor ved Horten videregående skole der han underviser i fagene norsk, historie og filosofi og historie. Moum er forfatter på Alle tiders historie og læreverket Historie og filosofi som kommer i ny utgave i 2023-23. Han har også vært medforfatter på flere læreverk i norsk.

Gry Cecilie Lund er filosof og universitetslektor. Hun underviser ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Bjørn Yngve Tollefsen er filosof og lektor ved Horten videregående skole der han underviser i fagene historie, religion og etikk, historie og filosofi, samfunnskunnskap og norsk. Han har publisert flere fagartikler om filosofi i Nytt Norsk Tidsskrift, og har skrevet flere fordypningsartikler om filosofi på nettstedet til Historie og filosofi (K06).

Historie og filosofi 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)
Læreverket Historie og filosofi til LK20 følger den nye læreplanen til fagfornyelsen. Historie og filosofi 1 kommer høsten 2022. Historie og filosofi 2 er klar våren 2023.