Historie og filosofi 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Historie og filosofi 1 (LK20) (Fleksibind)

Lærebok i historie og filosofi 1

Forfatter:

Tommy Moum, Gry Cecilie Lund og Bjørn Yngve Tollefsen

Forfatter: , og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2022
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202737221
Kategori: Historie og filosofi 1
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Historie og filosofi 1
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Historie og filosofi 1 (LK20)

Historie og filosofi 1 er nyskrevet og følger den reviderte læreplanen i LK20.

Den nye læreplanen har ikke lagt opp faget slik at enkelte kompetansemål behandles ferdig i hvert enkelt kapittel. Stoffet er i hovedsak presentert kronologisk, men det er tematiske linjer som følges gjennom boka.

Historie og filosofi 1
har fem hovedkapitler:

Kapittel 1: Store fortellinger
Historie og filosofi 1 starter med en innføring i myter og store fortelleringer. Kapittelet åpner med menneskets tidlige historie og gir deretter en innføring i hvordan store fortellinger kan skape mening og fellesskap. Videre gir kapitlet en innføring i kilder og kildekritikk som utgangspunkt for å diskutere og historisere to store fortellinger fra jødisk og kristen kultur.

Kapittel 2: Antikken
Kapitlet om antikken gir en innføring i tidlig gresk og romersk antikk med vekt på samfunnsorganisering og filosofisk tenkning. Hva kjennetegnet polis, demokratiet i Athen og Roma under republikken? Kapittelet fungerer også som en pedagogisk innføring i hva filosofi er, gjennom en rekke møter med antikkens filosofer og deres filosofiske praksis. Filosofi som praksis er det gjennomgående temaet i kapittelet.

Kapittel 3: Middelalderen
I dette kapittelet er den kristne kjærlighetstanken et gjennomgående tema. Kapittelet viser elevene hvordan tenkningen i middelalderen var forankret i antikken og samtidig gir frempek mot utviklingen i tidlig nytid. Videre behandles temaer som føydalsamfunnet, klosterbevegelsen, kritikken mot verdsliggjøringen av kirken og maktkampen mellom konge- og pavemakt.

Kapittel 4: Tidlig nytid
En av de nye temaene som presenteres i denne utgaven er epikurisme og jakten på lykken. Kapittelet inneholder videre et dypdykk i Michel de Montaignes liv, praksis og tekster. Gjennom møtet med Montaignes skrivekunst får vi også presentert essayet som en form for filosofisk praksis. Et annet tema i kapitlet er kulturmøtene som oppstod i forbindelse med epokens globalisering, ikke minst representert ved europeernes møte med urbefolkningen i «den nye verden» i Amerika.

Kapittel 5: Modernitetens fødsel (1600-1800)
Et kapittel om det kontrastfylte 1600-tallet preget av filosofi, vitenskap, politikk og opplysning, men også blodige religionskriger. Epikur-sporet om jakten på lykken følges opp videre.
Oppgavestoffet i Historie og filosofi 1 vil i hovedsak utgjøres av utvidende oppgaver som inviterer til utforsking og refleksjon. Oppgavene vil ofte ta utgangspunkt i kjerneelementer og tverrfaglige temaer.

Til toppen

Forfatter(e)

Tommy Moum er idéhistoriker og er lektor ved Horten videregående skole der han underviser i fagene norsk, historie og filosofi og historie. Moum er forfatter på Alle tiders historie og læreverket Historie og filosofi. Han har også vært medforfatter på flere læreverk i norsk.

Gry Cecilie Lund er filosof og universitetslektor. Hun underviser ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Bjørn Yngve Tollefsen er filosof og lektor ved Horten videregående skole der han underviser i fagene historie, religion og etikk, historie og filosofi, samfunnskunnskap og norsk. Han har publisert flere fagartikler om filosofi i Nytt Norsk Tidsskrift, og har skrevet flere fordypningsartikler om filosofi på nettstedet til Historie og filosofi (K06).

Historie og filosofi 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)
Historie og filosofi er nyskrevet og følger læreplanen i LK20. Historie og filosofi 1 kommer høsten 2022. Historie og filosofi 2 er klar våren 2023 og kan tas i bruk i skoleåret 2023/24.