Helsesøstertjenesten (Heftet)

Fra menighetsykepleie til folkehelsevitenskap

Forfatter:

Kari Glavin og Lisbeth Gravdal Kvarme

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2003
Antall sider: 239
Forlag: Akribe
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788279500773
Kategori: Helse- og sosialfag og Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Om utgivelsen Helsesøstertjenesten

Helsesøstertjenesten er en uunnværlig bok for helsesøstre i praksis og helsesøsterstudenter som ønsker en innføring i de siste lover og regelverk for helsesøstertjenesten.

Helsesøstertjenesten omhandler dagens mangfoldige helsesøsteroppgaver sett i lys av samfunnsendringer og nytt lovverk. Forfatterne fokuserer bl.a. på forebyggende helsearbeid, skolehelsetjeneste, forskjellige typer gruppearbeid, forskning og fagutvikling.

Boka gir videre et innblikk i utviklingen av helsesøstertjenesten og helsesøsters rolle i helsefremmende og forebyggende arbeid, med vekt på bredden og mangfoldet i dagens helsesøsteroppgaver. En historisk framstilling av framveksten av dagens helsesøsterfunksjon, fra tuberkulosebekjempelse og menighetssykepleie til arbeid på helsestasjonen, blir også gitt.

Boka er aktuell for alle sykepleiere og andre med interesse for dagens forebyggende og helsefremmende arbeid.

Til toppen

Forfatter(e)
Kari Glavin er utdannet sykepleier og helsesøster. Hun har hovedfag og doktorgrad i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo.

Glavin har mange års erfaring som helsesøster og lang erfaring fra prosjekter på kommunalt og statlig nivå. Hun har vært leder for Utviklingssenter for helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Oslo kommune og har skrevet flere fagbøker. Hun arbeider nå som førsteamanuensis ved Høyskolen Diakonova.
Lisbeth Gravdal Kvarme er sykepleier og helsesøster.
Hun har hovedfag i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo og doktorgrad fra Universitetet i Bergen. Hun er i dag ansatt som førsteamanuensis ved helsesøsterutdanningen, Høyskolen Diakonova i Oslo.