Helseretten (Innbundet)

Forfatter:

Anne Kjersti Befring

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 1008
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202710354
Kategori: Medisin , Forfatnings- og forvaltningsrett , Psykologi og psykiatri , Velferdsrett , Helsefag , Sykepleiefag , Juridiske fag og Sosialfag
Fag: Forfatnings- og forvaltningsrett, Helsefag, Medisin, Psykologi og psykiatri, Sosialfag, Sykepleiefag, Velferdsrett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Helseretten

Helseretten angår alle, og vi har opplevd en enorm regelutvikling de seneste tiår, ikke minst i den helt siste tiden. Rettsområdet er sterkt preget av internasjonal påvirkning, gjennom menneskerettighetene, økende innflytelse fra EU/EØS og forpliktende internasjonale konvensjoner.

I denne boken gir Anne Kjersti Befring et helhetlig bilde av helseretten, med analyser av relevante og aktuelle juridiske spørsmål:

  • nasjonale og internasjonale rettskilder og utviklingstrekk
  • retten til et forsvarlig helsetilbud og organiseringen av helsetjenesten
  • autonomi, omsorg og tvang, og særlig omsorgsplikt overfor barn
  • behandling av personopplysninger og biologisk materiale
  • helseforskning, folkehelse og smittevern, med et eget kapittel om covid-19-pandemien
  • styring av helse- og omsorgstjenesten og betydningen av ny teknologi
  • klagerett, reaksjoner og straff, svikt, meldeplikt og oppfølging
Befring bygger på et stort materiale av relevante nasjonale og internasjonale rettskilder. Hun trekker inn aktuelle lover, rettsavgjørelser, forarbeider og eksempler fra forvaltningspraksis og diskuterer vanskelige metodiske spørsmål i lys av internasjonale menneskerettigheter, EU/EØS-retten og nasjonal rett.

Boken er rettet mot jurister i ulike roller, ansatte i helseadministrasjon og forvaltning, helsepersonell og andre som ønsker kunnskap om helseretten,

Til toppen

Andre utgaver

Helseretten
Bokmål Ebok 2022

Andre aktuelle titler

Presse Helseretten

Omfattande og analytisk om helserett 13.03.2023

«Dette er den mest omfattande omtalen av den norske helseretten som er utgitt til no. Målgruppa er juristar i ulike roller og tilsette i helseadministrasjonen og forvaltninga, i tillegg til helsepersonell og andre interesserte.»

Geir Sverre Braut, Tidsskrift for Den norske legeforeningLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Anne Kjersti C. Befring er jurist og advokat. Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett på Det juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har skrevet en rekke bøker om helse- og sosialrettslige emner.