Helseretten - kompendium (Heftet)

Forfatter:

Anne Kjersti C. Befring

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 434
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202692810
Kategori: Helse- og sosialfag og Juridiske fag
Fag: Helse- og sosialfag, Juridiske fag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Helseretten - kompendium

Helseretten er kjennetegnet ved at den inneholder reguleringer av faktiske handlinger, offentlig myndighetsutøvelse og rettigheter for befolkningen. Menneskerettigheter ligger til grunn for – og har betydning for lovgivningen. EU/EØS-retten har også fått større betydning og sentrale reguleringer som personvernforordningen gis nødvendig plass. Fremstillingen behandler det mangfold av faktiske situasjoner som skal løses med utgangspunkt i helseretten og de grunnleggende verdiene den bygger på. I denne boken gis det et grunnlag for å diskutere og løse etiske og juridiske spørsmål ved hjelp av rettskildene, samt at det gis en innføring i smittevernloven og helseberedskapsloven og det internasjonale smittevernsamarbeidet.

Kompendiet er beregnet på studenter i helserett.

Til toppen

Andre utgaver

Helseretten - kompendium
Bokmål Ebok 2020
Forfatter(e)

Anne Kjersti C. Befring er jurist og advokat. Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett på Det juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har skrevet en rekke bøker om helse- og sosialrettslige emner.