Helselover (samleutgave: 13 lover og 4 forskrifter) (Spiral)

Innbinding: Spiral
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 244
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202777333
Kategori: Lover og forskrifter og Juridiske fag
Fag: Lover og forskrifter
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Helselover (samleutgave: 13 lover og 4 forskrifter)

Helselover - med endringer, sist ved lov av 18. juni 2021 nr. 120 (i kraft 1. august 2022)

Innhold: Helsepersonellov, Helse– og omsorgstjenestelov, Pasient- og brukerrettighetslov, Psykisk helsevernlov, Spesialisthelsetjenestelov, Pasientjournallov, Smittervernlov, Legemiddellov, Folketrygdlov (kun kapittel 5 og 8), Folkehelselov, Abortlov, Tannhelsetjenestelov, Straffeloven (kun § 284 og § 285), Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, Forskrift om pasientjournal, Forskrift om legemiddelhåndtering og Forskrift om legemidler fra apotek

Til toppen