Helselover (samleutgave: 13 lover og 4 forskrifter) (Spiral)

Innbinding: Spiral
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 267
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202693220
Kategori: Lover og forskrifter og Juridiske fag
Fag: Lover og forskrifter
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Helselover (samleutgave: 13 lover og 4 forskrifter)

Helselover - med endringer, sist ved lover av 19. juni 2020 nr. 78, nr. 79 og nr. 81 (i kraft 1. juli 2020) Med historiske og faglige noter

Innhold: Helsepersonellov, Helse– og omsorgstjenestelov, Pasient- og brukerrettighetslov, Psykisk helsevernlov, Spesialisthelsetjenestelov, Pasientjournallov, Smittervernlov, Legemiddellov, Folketrygdlov (kun kapittel 5 og 8), Folkehelselov, Abortlov, Tannhelsetjenestelov, Straffeloven (§ 284 og § 285), Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, Forskrift om pasientjournal, Forskrift om legemiddelhåndtering og Forskrift om legemidler fra apotek

Til toppen