Helselover (samleutgave: 12 lover og 3 forskrifter) (Spiral)

Innbinding: Spiral
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 258
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202652456
Kategori: Lover og forskrifter og Juridiske fag
Fag: Lover og forskrifter
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Helselover (samleutgave: 12 lover og 3 forskrifter)

Helselover - med endringer, sist ved forskrift av 21. juni 2019 nr. 43 (i kraft 1. juli 2019). Med historiske og faglige noter.

Innhold: Helsepersonellov, Helse– og omsorgstjenestelov, Pasient- og brukerrettighetslov, Psykisk helsevernlov, Spesialisthelsetjenestelov, Pasientjournallov, Smittervernlov, Legemiddellov, Folketrygdlov (kun kapittel 5 og 8), Folkehelselov, Abortlov, Tannhelsetjenestelov, Forskrift om pasientjournal, Forskrift om legemiddelhåndtering og Forskrift om legemidler fra apotek

Til toppen