Helselover (samleutgave: 12 lover og 3 forskrifter) (Spiral)

Innbinding: Spiral
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 292
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202612313
Kategori: Lover og forskrifter og Juridiske fag
Fag: Lover og forskrifter
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Helselover (samleutgave: 12 lover og 3 forskrifter)
Helselover - med endringer, sist ved forskrift av 15. juni 2018 nr. 38 (i kraft 20. juli 2018). Med historiske og faglige noter. Særtrykket består av: Helsepersonelloven, Helse– og omsorgstjenesteloven, Pasient- og brukerrettighetsloven, Psykisk helsevernloven, Spesialisthelsetjenesteloven, Pasientjournalloven, Smittervernlov, Legemiddelloven, Folketrygdloven (kun kapittel 5 og 8), Folkehelseloven, Abortloven, Tannhelsetjenesteloven, Forskrift om pasientjournal, Forskrift om legemiddelhåndtering og Forskrift om legemidler fra apotek.

Til toppen