Helse, sykdom og atferd (Heftet)

Innføring i medisinske atferdsfag

Forfatter:

Per Vaglum og Arnstein Finset (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 438
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202269876
Kategori: Medisin
Fag: Medisin
Om utgivelsen Helse, sykdom og atferd

Medisinske atferdsfag er et av basalfagene ved medisinstudiet. Helse, sykdom og atferd - innføring i medisinske atferdsfag gir nødvendige grunnlagskunnskaper for senere undervisning i kliniske fag og i samfunnsmedisin.

Sentrale temaer i boka er:
- sykdomsatferd
- emosjoner og stress
- personlighet og utvikling
- familie
- kronisk sykdom
- livskvalitet
- sosiale ulikheter
- møte med pasienter med innvandrerbakgrunn
- atferdsgenetikk
- smerter
- psykiske aspekter og atferd knyttet til ulike somatiske sykdommer

Helse, sykdom og atferd er en lærebok i medisinske atferdsfag for medisinerstudenter. I tillegg er boka nyttig og viktig for alle som ønsker å sette seg inn i psykologiske, psykiatriske og samfunnsmedisinske aspekter ved somatisk sykdom.

Denne andre utgaven er fullstendig omarbeidet. Noen av kapitlene er helt nye og andre er reviderte og oppdaterte.


Til toppen

Forfatter(e)
Arnstein Finset, dr.philos., er professor ved Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo. Han er spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområde i klinisk nevropsykologi.
Øivind Ekeberg, spesialist i psykiatri, er overlege i psykiatri ved Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, og professor II i medisinsk atferdsvitenskap.
Jon Håvard Loge er lege og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Han er leder for Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF, og professor II ved Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.