Helse- og omsorgsrett (Heftet)

Forfatter:

Anne Kjersti Befring

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 264
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202425012
Kategori: Forfatnings- og forvaltningsrett , Helsefag , Helse- og sosialfag , Helsefag , Fagskolen , Sykepleiefag , Juridiske fag og Sosialfag
Fag: Forfatnings- og forvaltningsrett, Helsefag, Sosialfag, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Helse- og omsorgsrett

Boken gir en samlet oversikt over de viktigste lovene innen helse- og omsorgsretten, og en inngående presentasjon av det nye lovverket. Spesielt belyser den konsekvenser som de siste årenes helsereformer har medført. Blant annet er flere yrkesgrupper definert som helsepersonell, ansvarsfordeling er endret, tverrprofesjonelt arbeid og samhandling er i større grad vektlagt og dokumentasjon digitalisert.

Boken gir også en innføring i rettskilder, juridisk metode, rettsanvendelse og hvordan yrkesutøvelsen innen helse- og omsorgstjenestene er regulert.

Den behandler de grunnleggende rettighetene og pliktene som pasienter og pårørende, helsepersonell og ledere har. Den gjør også rede for etikken som grunnlag for lovene og forklarer sammenhengen mellom jus og etikk.

Noen sentrale spørsmål som blir tydeliggjort i boken er:

  • Hva er helse- og omsorgsrett?
  • Hvordan innvirker lovverket på profesjonsutøvelsen?
  • Hvilke rettigheter og plikter har helse- og omsorgspersonell, pasienter og pårørende?
  • Hvordan påvirker nye arbeidsformer, ny kompetanse og teknologi profesjonsetikken og lovgivningen?
Boken er skrevet for studenter innen helse- og omsorgsfagene. Den er også nyttig for helsepersonell, ledere og alle som arbeider innen helse- og omsorgssektoren.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Helse- og omsorgsrett

En bred juridisk gjennomgang 11.02.2019

... «Den dekker et vidt spekter av aktuelle temaer, som trolig med rette kan sies å omfatte de viktigste temaene innen helse- og omsorgsretten.»

Jørgen Dahlberg, Tidsskriftet for Den norske legeforeningLes hele anmeldelsen

Solid og nyttig om lovverket 12.12.2017

Boka er rett og slett helhetlig, grundig og omfattende. Den framstår ekstremt godt gjennomarbeidet både fra forlag, forfatter og jusstipendiat Anne Kjersti Befring. (...)Oppsummerende kan jeg ikke få lovprist denne konstruktive boka nok!

Ingrid Jahren Scudder, Sykepleien.noLes hele anmeldelsen

Gir oversikt over et omfattende rettsområde 09.01.2018

«Bokas formål er gi en oversikt over helse- og omsorgsretten. Dette formålet oppnår boken, men dens rekkevidde når noe lenger. Til tider gir boken en inngående og grundig «innsikt» i helse- og omsorgsretten. I de kapitlene teksten rommer en oversikt over regelverket, ledes leseren gjennom de refleksjonsspørsmål og -oppgaver som presenteres på slutten av hvert kapittel, til en mer inngående og grundig innsikt i dette rettsområdet. Det er dermed opp til leseren om å bruke boken som et verk som muliggjør en oversikt over eller en forståelse og innsikt i helse- og omsorgsrett.
Boken gir en oversikt over et svært omfattende rettsområde. Samtidig gis altså leseren anledning til å fordype seg i sentrale spørsmål gjennom de oppgavene som stilles etter hvert kapittel.»

Julia Köhler-Olsen, Fontene forskning 2/2017Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Anne Kjersti C. Befring er jurist og advokat. Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett på Det juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har skrevet en rekke bøker om helse- og sosialrettslige emner.