Helhetlig hjerterehabilitering (Heftet)

Forfatter:

John Gunnar Mæland

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 160
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276347159
Kategori: Medisin , Helse- og sosialfag og Helsefag
Fag: Helsefag, Medisin
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Helhetlig hjerterehabilitering

Boken tar for seg begrunnelsen for og prinsippene ved hjerterehabilitering. Hjertesykdommer rammer hele personen, ikke bare hjertet. Rehabiliteringen av hjertepasienter må derfor ha et helhetlig perspektiv. Rehabiliteringen dreier seg om å hjelpe hjertepasienter til selv å gjøre en innsats for økt funksjonsevne, redusert risiko og et bedre liv. Virkemidlene er medisinsk oppfølging, fysisk opptrening, atferdsendring, psykologisk rådgivning og yrkesmessig veiledning. Denne innføringsboken er skrevet med dette helhetssynet for øyet.

Helhetlig hjerterehabilitering er skrevet for leger, fysioterapeuter, sykepleiere og andre som tar seg av hjertepasienter under og etter sykehusopphold. Denne andre reviderte utgaven er oppdatert med nyere forskning på dette tverrfaglige området.

Til toppen

Forfatter(e)

John Gunnar Mæland er lege (dr.med.), tidligere rådgivende overlege i NAV og professor emeritus i sosialmedisin ved Universitetet i Bergen. Han er forfatter og redaktør av flere fagbøker i samfunnsmedisinske emner.