Hei! abc

Hei! abc Elevnettsted (Nettsted)

Alfabetisering for voksne innvandrere

Forfatter:

Ingrid Alnes Buanes og Jon Olav Ringheim

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202616243
Kategori: Alfabetisering
Læreplan: Norsk og samf.kunnskap for voksne innvandrere
Lisenstype: Elevlisens
Fag: Alfabetisering
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Spor 1 - A1, Spor 2 - A1
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Hei! abc Elevnettsted

Hei! Abc elevnettsted er viktig for en helhetlig tilnærming til alfabetisering og leseopplæring.

Hei! Abc elevnettsted kompletterer verket og er viktig for at deltakeren skal få en helhetlig tilnærming til leseopplæringen. Deltakere og lærere finner all lyd på nettstedet i tillegg til differensierte digitale lese- og lyttetekster og interaktive oppgaver. Elevene får øving i viktige digitale ferdigheter som blant annet å navigere i en digital bok.

Læreren har tilgang til veiledningsmateriell, metodiske tips for alfabetiseringen og tilleggsressurser for undervisningen på Hei! Abc Lærernettsted. Vi tilbyr blant annet tekst- og arbeidsbok som tavlebøker.

Hei! Abc er et moderne læreverk for alfabetisering. Verket tar voksne analfabeter på alvor og gjør dem til deltakere i det norske samfunnet. Læreverket er utviklet med basis i moderne forskning og mange års undervisningspraksis med målgruppa.
Hei! Abc er en del av læreverket Hei! som nå dekker nivåene fra Alfa til B1 på begge målføre. Læreverket gir god støtte til læreren. Gjennom digitale bøker får eleven presentert lyd og bilder i sammenheng og gir alle deltakere utfordringer og muligheten til å lykkes.

Til toppen

Forfatter(e)

Ingrid Alnes Buanes har siden år 2000 undervist voksne innvandrere med lite skolebakgrunn på Nygård skole. Hun har allmennlærerutdanning fra Høgskolen i Bergen og årsenhet i Norsk som andrespråk (UiB), samt videreutdanning i Grunnleggende kompetanse i lesing og skriving for voksne (UiS). Hun har vært engasjert av Kompetanse Norge som ressursperson, foredragsholder og forfatter av metodiske veiledninger og annet alfabetiseringsmateriell, og har skrevet lettlestbøkene Ida (6 bøker). Buanes liker å lære språk, og har en stor interesse for fonetikk og skriftsystemer.

Jon Olav Ringheim er utdannet lærer og underviser i norsk for voksne innvandrere på Bergen læringssenter for norsk og samfunnskunnskap. I tillegg til nordisk mellomfag har han studert norsk som andrespråk, og han har mye erfaring med å undervise deltakere som har liten eller ingen skolegang.

Hei! abc

Hei! abc er et moderne læreverk for alfabetisering for voksne innvandrere. Verket tar voksne analfabeter på alvor og gjør dem til deltakere i det norske samfunnet. Hei! Abc er utviklet med basis i moderne forskning og mange års undervisningspraksis med analfabeter og spor 1. Hei! abc dekker læreplanmålene i alfamodulen til Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.