Hei! A1 og A2

Hei! A2 Tekstbok (2022) Nynorsk (Heftet)

Norsk for vaksne innvandrarar, nivå A2

Forfatter:

Vibece Moi Selvik

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 184
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202768485
Kategori: Norsk for nybegynnere (A1-A2) og Norsk som andrespråk
Læreplan: Norsk og samf.kunnskap for voksne innvandrere
Fag: Norsk for nybegynnere (A1-A2), Norsk som andrespråk
Nivå: Spor 1 - A2, Spor 2 - A2
Komponent: Tekstbok
Om utgivelsen Hei! A2 Tekstbok (2022) Nynorsk

HEI! A2 forbereder deltakerne til et liv i det norske samfunnet gjennom aktiv innlæring, autentisk språk og samfunnsaktuell tematikk. Språklæring er en sosial aktivitet, og med HEI! A2 får deltakerne samtale, diskutere og reflektere mye, med mål om å skape engasjement rundt de samfunnsaktuelle temaene som tas opp. Samfunnskunnskap og arbeidsliv er spesielt viktige temaer, og deltakeren blir introdusert for dem gjennom journalisten Adil. Læreverket gjør også deltakeren bevisst på betydningen av en aktiv læringsprosess, med tanke på videre utdanning. HEI! A2 dekker målene i norsk på nivå A2 etter den nye læreplanen fra 2021.

HEI! A2 (2022) er tydelig knyttet til den nye læreplanen ved at læringsteorier rundt sosial læring og faglæring som læreplanen oppfordrer til er brukt gjennomgående. Den nye utgaven sikrer en smidig overgang fra HEI! A1 og til HEI! B1. Læreverket legger godt til rette for differensiering i sammensatte grupper og passer derfor fint på læresteder der deltakere med ulik skolebakgrunn og skriftlig kompetanse får opplæring i samme gruppe. Læreren får stor frihet til å tilpasse aktiviteter til deltakerne ut fra nivå og gruppens størrelse.

HEI! A2 åpner for samtale og refleksjon. Målet er å løfte fram deltakernes forkunnskaper og skape engasjement rundt innholdet. Et viktig prinsipp i læreverket er å anerkjenne og bygge videre på deltakernes språklige og kulturelle erfaringer og ferdigheter, og gi dem mulighet til å bli trygg på egne ressurser.

Med HEI! A2 får man samfunnet inn i klasserommet, siden tekstboka vektlegger sentrale temaer fra læreplanen i samfunnsfag, som barn og familie, levesett, utdanning – og særlig arbeidsliv, som er hovedtema i tre av 10 leksjoner. Tekstboka legger til rette for spennende diskusjoner og samarbeid om disse og andre temaer. Deltakerne får en felles referanseramme som de kan snakke ut fra, og de får kunnskap og argumenter til å være aktiv i muntlig kommunikasjon. I den digitale boka på nettstedet er teksten lest opp. Denne kan bidra til at tekstene blir kjent for alle, også for deltakere med svake leseferdigheter eller synshemming.

Det er god variasjon i tekstene, og deltakerne blir introdusert for flere sjangre, som korte meldinger, e-post, dialoger, fortellende tekster og faktatekster. Tekstene egner seg som utgangspunkt for samtale og diskusjon, også når deltakerne selv skal fortelle. Det er god bildestøtte til tekstene og bildene kan brukes som igangsettere før lesing, under og etter lesing.

Til hver leksjon følger det med en ordliste som hjelper deltakerne med å forstå tekstene, og tilrettelegger for å tilegne seg nye ord og utvide ordforrådet. Arbeidsboka har oppgaver som legger til rette for elevsamarbeid og som åpner for å relektere over eget læringsbehov.

HEI! A2 Tekstbok har ti leksjoner:
• Leksjon 1: Skole
• Leksjon 2: På jobb
• Leksjon 3: Fritid
• Leksjon 4: Familieliv
• Leksjon 5: Å bo i Norge
• Leksjon 6: Arbeidsliv i Norge
• Leksjon 7: Økonomi
• Leksjon 8: Helse, livsstil og miljø
• Leksjon 9: Veien til jobb
• Leksjon 10: Kultur, identitet og ytringsfrihet

Les om HEI! A2 Arbeidsbok (læreplan 2021)
Les om HEI! A2 Elev- og lærernettsted

Her finner du informasjon om HEI! ABC, HEI! A1 og HEI! B1

Til toppen

Forfatter(e)

Vibece Moi Selvik er utdannet lærer og jobber med norskopplæring av voksne innvandrere på Bergen læringssenter for norsk og samfunnskunnskap. Hun har studert norsk som andrespråk, og har mye erfaring med undervisning av deltakere på spor 1 og 2.

Hei! A1 og A2

NYHET! HEI! A2 i ny utgave for læreplan 2021. Les om tekstboka | arbeidsboka

HEI! er et læreverk for unge og voksne innvandrere som skal lære norsk som andrespråk. HEI! er et komplett læreverk for alfabetisering, A1, A2 og B1 for deltakere på spor 1 og 2. Læreverket dekker kravene i læreplanen i Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere på nivåene. HEI! A2 (2022) dekker læreplanen fra 2021.

HEI! legger godt til rette for enkel differensiering i sammensatte grupper. Verket passer godt på læresteder der deltakere med ulik skolebakgrunn og skriftkyndighet får opplæring i samme gruppe. I HEI! A2 og B1 vektlegger vi også viktige temaer i samfunnskunnskap. HEI! legger opp til mye muntlig aktivitet og samarbeid på tvers av spor. Læreverket er utviklet av lærere med solid erfaring og kunnskap om voksne som skal lære norsk.