Hei! A1 og A2

Hei! A2 Arbeidsbok (2022) (Heftet)

Norsk for voksne innvandrere, nivå A2

Forfatter:

Vibece Moi Selvik

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 160
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202749811
Kategori: Norsk for nybegynnere (A1-A2) og Norsk som andrespråk
Læreplan: Norsk og samf.kunnskap for voksne innvandrere
Fag: Norsk for nybegynnere (A1-A2), Norsk som andrespråk
Nivå: Spor 1 - A2, Spor 2 - A2
Komponent: Arbeidsbok
Om utgivelsen Hei! A2 Arbeidsbok (2022)

HEI! A2 arbeidsbok følger tekstboka og gir deltakerne oppgaver som skal hjelpe dem med å forstå, bearbeide og videreformidle innholdet i tekster, og jobbe inn nytt vokabular. Boka legger opp til mye samarbeid og variasjon mellom muntlige og skriftlige aktiviteter. HEI! A2 (2022) dekker målene i norsk på nivå A2 etter Læreplan i norsk for voksne innvandrere fra 2021.

Faste oppgavetyper går igjen, og skaper forutsigbare rammer i læringssituasjonen. Hver leksjon starter med en oppgave som baserer seg på deltakernes forkunnskaper, slik at læreren får en oversikt som kan bidra for å kunne gi en differensiert og tilpasset undervisning. Deltakerne blir utfordret til å finne ord, lage setninger og snakke sammen om temaene.

Bakerst i arbeidsboka kommer en grammatikkdel med forklaringer som presenterer de mest sentrale temaene. Grammatikken tar utgangspunkt i kompetansen deltakerne har fra nivå A1.

Oppgavene legger til rette for språkproduksjon, der den enkelte kan jobbe med verb, substantiv osv. ut fra sitt eget ståsted. I HEI! A2 får deltakerne gode muligheter for å repetere slik at de blir tryggere når de selv skal snakke og skrive. De får mulighet til å øve på verb, substantiv, adjektiv, samsvarsbøying og eiendomsord. De får også lære mer om leddsetninger og tidsuttrykk, og å jobbe med å bruke bindeord og preposisjoner i faste uttrykk.

Les også om HEI! A2 Elevnettsted, som gjør læreverket komplett.

Til toppen

Forfatter(e)

Vibece Moi Selvik er utdannet lærer og jobber med norskopplæring av voksne innvandrere på Bergen læringssenter for norsk og samfunnskunnskap. Hun har studert norsk som andrespråk, og har mye erfaring med undervisning av deltakere på spor 1 og 2.

Hei! A1 og A2

NYHET! HEI! A2 i ny utgave for læreplan 2021. Les om tekstboka | arbeidsboka

HEI! er et læreverk for unge og voksne innvandrere som skal lære norsk som andrespråk. HEI! er et komplett læreverk for alfabetisering, A1, A2 og B1 for deltakere på spor 1 og 2. Læreverket dekker kravene i læreplanen i Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere på nivåene. HEI! A2 (2022) dekker læreplanen fra 2021.

HEI! legger godt til rette for enkel differensiering i sammensatte grupper. Verket passer godt på læresteder der deltakere med ulik skolebakgrunn og skriftkyndighet får opplæring i samme gruppe. I HEI! A2 og B1 vektlegger vi også viktige temaer i samfunnskunnskap. HEI! legger opp til mye muntlig aktivitet og samarbeid på tvers av spor. Læreverket er utviklet av lærere med solid erfaring og kunnskap om voksne som skal lære norsk.