Hartvig Nissen (Heftet)

Grundtvigianer, skandinav, skolemann

Forfatter:

Merethe Roos

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 282
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202566531
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Historie , Utdanningsledelse , Pedagogikk og Historie, religion og filosofi
Fag: Historie, Pedagogikk, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Hartvig Nissen

Hartvig Nissen (1815–1874) er kjent som en av de mest betydningsfulle personer for den norske skolens utvikling på 1800-tallet. I boken Hartvig Nissen - Grundtvigianer, skandinav, skolemann blir Nissens virke som skolemann satt inn i en bred nordisk sammenheng. Nissen var student i København på slutten av 1830-tallet, og miljøet han var i, bidro til å legge grunnlaget for et nordisk nettverk som Nissen var en del av resten av sitt liv. De som tok del i dette nettverket, fikk betydning for hvordan Nissen utformet sine tanker om skolen.

Gjennom nærstudier av en rekke tekster som ikke har vært belyst tidligere, viser denne boken at det er tettere bånd mellom skolens utvikling i Norge og i de øvrige nordiske land enn man så langt har lagt vekt på. Dette gir nye perspektiver til forståelsen av den rollen Nissen spiller for skolens utvikling på 1800-tallet. Gjennom den innsatsen Nissen legger ned for skolen, er han ikke bare en som bidrar til å utvikle Norge mot å bli en selvstendig nasjon, men også en som bruker sine bekjentskaper med skolemenn i de andre nordiske land til å gjøre den norske skolen bedre. Dette kaster igjen et nytt lys over unionen mellom Norge og Sverige. Selv om forholdet mellom de to landene til tider kunne være problematisk i de årene de var forenet, ga også foreningen av landene muligheter til konstruktivt samarbeid og utvikling.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Hartvig Nissen

Nytt og nyanserende om Hartvig Nissen 20.04.2020

«Det er en interessant og utdypende studie ikke bare av Nissen, men også av samtidens åndsliv, bevegelser og miljøer. [...] Roos’ studie er et nyanserende bidrag til innsikt i 1800-tallets utdanningshistorie.»

Harald Thuen, Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikkLes hele anmeldelsen

«... boka er både forfriskende og interessant.»

Bård Hauge, Dagen

«Merethe Roos avklårar på ein førebiletleg måte kjeldene for opplysnings- og skuletenking tidleg på 1800-talet, med klår relevans for diskusjonar om kunnskapsutvikling i vår tid. [...] Arbeidet til Merethe Roos gjev oss ikkje berre eit nytt bilete av arbeidet hans, men viser samstundes at han atter kan inspirere oss til fornya diskusjonar om korleis vi kan tenkje om opplæring til myndiggjering i eit omskifteleg samfunn. Sjølv om boka presenterer mykje nytt materiale, er ho godt strukturert i eit velflytande språk; lesinga glir som ein leik - ein vert fengsla av stoffet.»

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, Dag og Tid

Til toppen

Forfatter(e)

Merethe Roos er professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge og redaktør for Norsk pedagogisk tidsskrift. Hun er forfatter av en rekke bøker og artikler utgitt nasjonalt og internasjonalt, og hun har vært redaktør for flere antologier.