Håpets betydning i helsefaglig og sosialt arbeid (Heftet)

Ei lita bok om noe av det største i verden

Forfatter:

Knut Tore Sælør og Rose-Marie Bank

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 142
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202720124
Kategori: Medisin , Helse- og sosialfag , Helsefag , Sykepleiefag og Sosialfag
Fag: Helsefag, Medisin, Sosialfag, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Håpets betydning i helsefaglig og sosialt arbeid

Håpets betydning i helsefaglig og sosialt arbeid - Ei lita bok om det største i verden handler om hva håp er eller kan være, og hvordan håp kan hjelpe mennesker som opplever motgang, utfordringer eller sykdom i livet. Boken fører til refleksjon rundt håp og bidrar til en utvidet forståelse av håpets betydning for god helse og livskvalitet, samt hvordan man kan hjelpe andre gjennom håp.

Håp er et begrep som kan være vanskelig å definere. Det kan ha ulik betydning fra person til person, og i dagligtale brukes det ofte ubevisst, for eksempel når vi håper på godt vær eller en lottogevinst. I boken presenteres ulike syn på håp, og gjennom forskning og eksempler gjøres begrepet håp til noe konkret og håndgripelig.

Håp er viktig og noe av det mest betydningsfulle i bedringsprosesser. Ting som tilsynelatende kan virke små, hverdagslige og ubetydelige, er ofte helt avgjørende for personer og pårørende i vanskelige situasjoner. Boken tydeliggjør hvorfor kunnskap om håp er viktig for studenter som utdanner seg for å jobbe i ulike deler av hjelpeapparatet, fordi den omhandler et uunngåelig tema i klinisk arbeid.

Håpets betydning i helsefaglig og sosialt arbeid - En liten bok om det største i verden henvender seg først og fremst til studenter og fagpersoner innenfor helse- og sosialfag, som sykepleie, vernepleie, ergoterapi, sosialt arbeid og barnevern.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Rose-Marie Bank er sykepleier med master i klinisk psykisk helsearbeid og videreutdanning i samarbeidsbasert forskning innen psykisk helsearbeid. Hun er medforsker og forskningsmedarbeider, tilknyttet Senter for Psykisk helse og rus ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hennes forskningsinteresser er blant annet psykisk helse og hagebruk, psykisk helse og relasjon til natur, recovery-nærende aktiviteter og miljøer, samt brukermedvirkning i forskning.

Knut Tore Sælør er sykepleier og jobber som førsteamanuensis i psykisk helse og rus ved Universitetet i Sørøst-Norge der han er tilknyttet Senter for psykisk helse og rus. Hans forskningsinteresser inkluderer recovery, recoveryorienterte praksiser og erfaringskunnskap. Håp var tema for hans doktorgradsarbeid og har vært et faglig interesseområde siden. Han er glad i kvalitativ metode generelt, og autoetnografi spesielt.