Håndtering av legemidler (Ebok)

Forfatter:

Lars André Olsen, Eva Kofoed og Lisbeth Østgaard Rygg

Forfatter: , og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 200
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 5.52 MB
Filformat: PDF
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202728229
Kategori: Helse- og sosialfag , Helsefag og Sykepleiefag
Fag: Helsefag, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Håndtering av legemidler

Denne boka er skrevet for bachelorstudenter innen sykepleie og andre helseprofesjoner som håndterer legemidler, og som har ansvar for å følge opp pasienter som er under legemiddelbehandling.

Forfatterne klargjør og beskriver blant annet: Legemiddelbehandlingen, med de ulike rollene og relasjonene mellom brukeren, den som ordinerer og den som håndterer legemidlene. Herunder er det tverrprofesjonelle samarbeidet og pasientens rett og mulighet til medvirkning, sentralt. Håndteringsprosessen, med alle oppgavene fra ordineringen til en trygg utdeling av legemidlene. Her trekkes spesielt fram det praktiske arbeidet, kvalitetssikring og egenkontroll. Oppfølgingsprosessen, med sykepleie til pasienter som er under legemiddelbehandling. Hvordan virkningen, effekten og de konsekvensene legemiddelbehandlingen har for pasienten, kan følges opp.

Boka gir en innføring i sykepleierens ansvar og oppgaver innen legemiddelhåndtering. Praktisk håndtering av legemidler, anvendt farmakologi og oppfølging av pasienter som er under legemiddelbehandling, er sentrale emner.

Til toppen

Andre utgaver

Håndtering av legemidler
Bokmål Heftet 2018
Forfatter(e)

Lars André Olsen er universitetslektor og sykepleier. Han er ansatt ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Ålesund hvor han underviser i fagfeltet legemiddelhåndtering og medikamentregning.

Eva Kofoed er høgskolelektor og lege. Hun er ansatt ved VID vitenskapelig høgskole, i Oslo.

Lisbeth Østgaard Rygg er ansatt som førsteamanuensis ved Nord universitet. Hun er utdannet intensivsykepleier og har ph.d. innen samfunnsmedisin.