Handlingsrom for profesjonalisert velferd av Bente Lilljan Lind Kassah, Hilde Nordahl-Pedersen og Wivi-Ann Tingvoll (Open Access)
Open Access

Handlingsrom for profesjonalisert velferd (Open Access)

Kommunale tjenester for helse, omsorg og barnevern

Forfatter:

Bente Lilljan Lind Kassah, Hilde Nordahl-Pedersen og Wivi-Ann Tingvoll (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2021
Kopibeskyttelse: Ingen DRM
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202652302
Kategori: Helse- og sosialfag , Helsefag , Sykepleiefag , Sosialfag og Samfunnsvitenskap
Filformater: EPUB3, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Helsefag, Samfunnsvitenskap, Sosialfag, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Handlingsrom for profesjonalisert velferd

Hvordan opplever ledere handlingsrommet for å ivareta kommunale tjenesters samfunnsoppdrag? Hvilket handlingsrom har ansatte når de skal benytte sin kompetanse for å løse oppgaver? Hvordan utfordres tjenesteutøvelsen av kulturelt mangfold? Kan nye arbeidsmåter bidra til å styrke studenters læring i praksisfeltet? Dette er spørsmål som tas opp i denne boken, der utfordringer knyttet til ivaretakelse av samfunnsoppdraget i de kommunale helse-, omsorg- og barneverntjenestene står sentralt. Hensikten er å gi leseren innblikk i tjenesteutøvernes handlingsrom når de søker å benytte sin kompetanse i tjenesteutøvelsen.

Boken samler ti vitenskapelige artikler som gjennom nye empiriske studier og teoretiske bidrag belyser handlingsrommet for tjenesteutøvelse av profesjonalisert velferd i kommunal helse- og omsorgstjeneste og kommunalt barnevern. Begge tjenestene skal imøtekomme offentlige myndigheters føringer i et stadig mer komplekst praksisfelt, og de belyses derfor i samme antologi.

Handlingsrom for profesjonalisert velferder primært rettet mot studenter i sykepleie, barnevern og vernepleie, men kan også være aktuell for andre studenter innenfor helse- og omsorgsarbeid. Ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste samt kommunalt barnevern og politikere som har innflytelse over utviklingen innenfor helse- og omsorgssektoren, vil også kunne ha nytte av å lese antologien.

Redaktører for antologien er Bente Lilljan Lind Kassah, professor i sosiologi ved UiT Norges arktiske universitet i Harstad, Hilde Nordahl-Pedersen, amanuensis ved UiT Norges arktiske universitet i Harstad, og Wivi-Ann Tingvoll, dosent emerita ved UiT Norges Arktiske Universitet i Narvik.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Bente Lilljan Lind Kassah er professor i sosiologi og er ansatt ved barnevernspedagogutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet i Harstad. Hun har følgende fordypningsområder: arbeidsliv og informasjonsteknologi, funksjonshemming og deltakelse, samhandling i helse- og omsorgstjenesten og barnevern. Kassah har utgitt en fagbok og har vært medredaktør i fire vitenskapelige antologier. Hun har en rekke publikasjoner i både nasjonale og internasjonale tidsskrifter.

Hilde Nordahl-Pedersen er amanuensis ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad. Hun er utdannet el-kraft ingeniør og samfunnsviter (cand.polit) fra Universitetet i Bergen. Hun underviser og forsker innen fagområdet organisasjon og ledelse, og er spesielt interessert i kreativ metodikk. Nordahl-Pedersen har utviklet og ledet en rekke innovasjon og utviklingsprosjekter, både nasjonalt og internasjonalt. Nordahl-Pedersen har vært prorektor og seksjonsleder ved Høgskolen i Harstad.

Sven-Tore Dreyer Fredriksen er utdannet sykepleier (1980), spesialsykepleier og sykepleiepedagog. Han har hovedfag i helsefag (1998), og er DrPH i folkehelsevitenskap ved Nordisk høyskole for folkehelsevitenskap i Göteborg (2011). Dreyer Fredriksen er ansatt som førsteamanuensis ved Norges arktiske universitet, Universitetet i Tromsø og i en bistilling ved Profesjonskolen ved NORD universitet i Bodø. Han har tidligere lang erfaring som klinisk sykepleier og høgskolelærer og lektor ved flere sykepleierutdanninger i Norge. Han har publisert vitenskapelige artikler innenfor de tre forskningsområdene pasienter i intensivkontekst, omsorg i kommunehelsetjeneste og sykepleiepraksis.