Håndbok i militær folkerett (Heftet)

Forfatter:

Arne Willy Dahl

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 525
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202268282
Kategori: Forfatnings- og forvaltningsrett og Internasjonal rett og menneskerettigheter
Fag: Forfatnings- og forvaltningsrett, Internasjonal rett og menneskerettigheter
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Håndbok i militær folkerett

Forfatteren gir en grundig og oversiktlig fremstilling av reglene som gjelder ved ulike typer militære operasjoner, med utgangspunkt i humanitærretten, internasjonale menneskerettigheter og internasjonal strafferett.

Hovedvekten er lagt på internasjonale væpnede konflikter og besvarer spørsmål om hva krig er, når en krigstilstand inntrer og opphører, hvilket rettsgrunnlag krigføringen kan ha og hvilke grenser som gjelder for maktbruk i krig.

Boken behandler også reglene om internasjonale fredsoperasjoner, multinasjonale operasjoner, flyktninger og humanitært arbeid og rettsforfølgning for brudd på regelverket.

I tillegg behandles interne væpnede konflikter og interne fredsoperasjoner.

Boken er i første rekke skrevet for militært og sivilt personell i Forsvaret, men også andre som ønsker kunnskap om militær folkerett, vil ha stor nytte av å lese den.

Til toppen

Forfatter(e)

Arne Willy Dahl er cand.jur. fra 1974. Han har undervist ved Krigsskolen, vært krigsadvokat for Østlandet, statsadvokat hos Riksadvokaten med spesialfelt krigsforbrytelser og er nå Generaladvokat for Forsvaret.