Håndbok i konflikthåndtering (Heftet)

Forebygging av trakassering, trusler og vold

Forfatter:

Ole André Bråten

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 160
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276349061
Kategori: Organisasjon og ledelse , Politifag og kriminalomsorg og Sosialfag
Fag: Organisasjon og ledelse, Politifag og kriminalomsorg, Sosialfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Håndbok i konflikthåndtering

Vold, trusler og trakassering i arbeidslivet er et økende problem. Møtet med slike situasjoner kan være krevende, men god konflikthåndtering kan læres.

Denne håndboken vektlegger hvordan man kan håndtere ulike konfliktsituasjoner ved hensiktsmessig risikovurdering og tilpassede kommunikasjonsteknikker. Den har fokus på hvordan man kan forebygge og mestre et bredt spekter av konflikter og hva man konkret kan gjøre før, under og etter en konfliktsituasjon.

Håndbok i konflikthåndtering er aktuell for studenter og ansatte i yrker som møter slike situasjoner og er utviklet i tett samarbeid med Politihøgskolen.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Ole André Bråten er rådgiver, krise- og konfliktforsker og forfatter. Han har spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi foruten utdanning og erfaring fra forsvar og politi. Bråten har tidligere arbeidet for FN og NATO og som politioverbetjent, høgskolelektor og sensor ved Politihøgskolen. Forskningsområder omfatter forhandlingspsykologi, samfunnsikkerhet og beredskap, samt forebygging av trakassering, trusler og vold i norsk arbeidsliv. Han har bred erfaring med ledelse av utrednings-, utviklings-, omstillings- og endringsprosesser. Bråten er en mye benyttet konferansier, seminarleder, kurs- og foredragsholder.