Håndbok i konflikthåndtering (Heftet)

Forfatter:

Anne M. Lystad

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 268
Forlag: Akribe
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788279501039
Kategori: Helsefag
Fag: Helsefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Håndbok i konflikthåndtering

Håndbok i konflikthåndtering er en enkel og konkret innføring og veiledning i å forebygge, håndtere og løse konflikter.

Boka er aktuell for ledere, tillitsvalgte og ansatte, og kan brukes både i arbeidslivet og i undervisningen.

I Håndbok i konflikthåndtering presenteres grunnleggende kunnskap om holdninger, menneskesyn, etikk og kommunikasjon.

Følgende tema er sentrale:

  • Forebygging av konflikter
  • Forslag til ulike metoder og teknikker i konflikthåndtering
  • Konkrete forslag til hvordan ulike konflikter kan håndteres
  • Mobbing
  • Varsling om kritikkverdige forhold
  • Håndtering av truende situasjoner
  • Potensielle konflikter i forbindelse med omorganiseringer og opphør av arbeidsforhold
Forfatteren ønsker at boka skal bidra til å sette konflikthåndtering og forebygging av konflikter på dagsordenen, for dermed å bedre arbeidsmiljøet og minske sykefraværet.

Håndbok i konflikthåndtering ble utgitt første gang i 1995. Dette er en totalt revidert og nyskrevet utgave.

På områdene arbeidsmiljø og kontraktsvern er boka oppdatert i forhold til arbeidsmiljøloven 2006, og det er lagt særlig vekt på det inkluderende og helsefremmende perspektivet som går igjen i loven.

Til toppen

Forfatter(e)

Anne M. Lystad er utdannet psykiatrisk sykepleier og ansatt som seniorrådgiver i forhandlingsavdelingen i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Hun har veilederkompetanse, har vært lærer ved sykepleierhøgskole og har mange års ledererfaring. Lystad har hatt verv som tillitsvalgt, verneombud og meddommer i arbeidsretten. Forfatterens spesialområde er knyttet til arbeidsmiljø med helse, miljø og sikkerhet (HMS) og inkluderende arbeidsliv (IA). Lystad samarbeider tett med blant annet arbeidstilsynet i forbindelse med arbeidsmiljøoppfølging i helsesektoren. Hun deltar i ulike samarbeidsgrupper med andre organisasjoner, arbeidsgivere og myndigheter om tiltak som kan bedre arbeidsmiljøet og senke sykefraværet.