Gymnos Unibok (2012) av Asbjørn Gjerset (Nettsted)
Unibok

Gymnos

Gymnos Unibok (2012) (Nettsted)

Kroppsøving for den videregående skole

Forfatter:

Asbjørn Gjerset, Astri Andresen, Kjell Haugen, Per Holmstad, Ragnhild Lied og Espen Tønnessen

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2014
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202458874
Kategori: Kroppsøving
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Kroppsøving
Varighet: Fram til 31.08.2021
Nivå: Vg1, Vg2, Vg3
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Gymnos Unibok (2012)

Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et lesevennlig digitalt format med gode studietekniske verktøy. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

I en Unibok justerer tekst og bilder seg automatisk til skjermstørrelsen. Eleven kan selv velge mellom ulike visninger og skriftstørrelser, slå opp på gloser og begreper direkte i teksten og få lærebokteksten lest opp. Sidetallene fra papirboka er tilgjengelig uansett visning, noe som gjør det lett å holde oversikt og kombinere papirbok og digital bok.

Med Unibok kan eleven arbeide i læreboka ved å gjøre egne notater, markere tekst, søke på innhold og ha innholdsfortegnelsen lett tilgjengelig. Det er enkelt å kopiere tekst og bilder fra boka og over i arbeidsdokumenter, noe som er nyttig når eleven skal løse oppgaver.

EPUB3-formatet tar den digitale læreboka et viktig skritt videre fra PDF-visninger.

Når du har kjøpt lisens eller bestilt prøvetilgang, logger du inn med Feide på www.unibok.no for å komme til "Min bokhylle" og ta boka i bruk.

Til toppen

Andre utgaver

Gymnos Lærebok (2012)
Bokmål Innbundet 2012
Gymnos Lærebok (2012)
Nynorsk Innbundet 2013
Forfatter(e)
Astri Andresen er professor i historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen og tilknyttet Rokkansenteret.
Espen Tønnessen fra Kristiansand er tidligere friidrettsutøver og landslagstrener i friidrett. Han har doktorgrad i treningslære ved Norges idrettshøgskole. I dag arbeider han som fagsjef for trening og fagansvarlig for utholdenhet. Espen har skrevet en rekke vitenskapelige forskningsartikler og bøker innenfor treningslærefaget.
Gymnos
Gymnos legger vekt på kunnskap om trening og livsstil. Læreverket Gymnos er et praktisk hjelpemiddel for lærer og elev. Gymnos presenterer et mangfoldig utvalg av treningsplaner, øvelser og utfordringer. Utgaven er tilpasset læreplan gjeldende fra skoleåret 2012/2013.